Foto: Linda Mickelsson /IKON

Någon att prata med

Behöver du prata med någon? Våra präster och diakoner har tystnadsplikt.

Ibland hamnar alla människor i svårigheter i livet. Det kan vara en sorg eller något särskilt man funderar över.

Du behöver kanske få ett annat perspektiv på ett problem eller bara prata av dig när det känns allmänt svårt eller oroligt.

Du kanske känner att du vill tala med någon som kan lyssna och stötta, som har tystnadsplikt.

Kontakta våra diakoner eller präster för samtalstid.

Diakoner

    Präster