Foto: Pixabay

Bibelsamtal på Näset

Samtal om Bibel, tro och liv. Tisdagar 17.00 i Näsets kyrka med start 18 januari.

Kontakta Ebbe Appelros för ytterligare info:

0709 559696