Foto: Pixabay

Barn- och ungdomskörer på Styrsö och Brännö

Att sjunga är ett sätt för barn att utveckla sin röst och sin förmåga att framträda inför andra samtidigt som barnet får uppleva glädjen i att sjunga.

Barnkörerna sjunger vid familjegudstjänster samt vid en del andra sammankomster.

I barnkören sjungs sånger i varierande stilar och stämningslägen. Sångteknik övas på ett lekfullt sätt sångteknik och tonlägena är anpassade för barnröster.

Någon gång per år arrangeras en musikal eller pjäs med mycket musik.

Om du vill få mer information om kommande eller pågående projekt kontakta  
Rune Henriksson.

cantica

För barn 9-12 år, övar i Styrsö församlingshem tisdagar 15.30-16.15. 

Barnkören på Brännö

För barn  6 år och uppåt, övar i Brännö kyrka onsdagar klockan 16.30-17.15. 

köränglarna

För barn 6-8 år, övar i Styrsö församlingshem/kyrka torsdagar 15.30-16.00. 

 

Rune  Henriksson

Rune Henriksson

Västra Frölunda pastorat

Kantor Styrsö församling