Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Babyrytmik

Välkommen till babyrytmik för de allra minsta, på torsdagar!

Vi sjunger och dansar, spelar på enkla rytminstrument och tränar upp motoriken
genom olika rörelsesånger och ramsor. Det lilla barnets joller är ljuv musik och
för ditt barn är du den som har den vackraste rösten i världen. Babyrytmik som
metod utvecklar barnförälderrelationen. I samband med rytmiken finns möjlighet att äta vegetarisk soppa i kaféet till självkostnadspris. För barn som är 3-10 månader vid start. Anmälan till ida.bergenholtz@svenskakyrkan.se.
 
Avslutning höstterminen 12 december. Vid detta tillfälle blir det också lite extra med julmusik kring sopplunchen för de som vill stanna kvar/komma tidigare till rytmiken.

Vårterminen 2020 startar vecka 4, 23 januari.

TID: Torsdagar kl. 11.00-11.45 samt 13.00-13.45
PLATS: Näsets kyrkas lokaler
ANMÄLAN: ida.bergenholtz@svenskakyrkan.se (Begränsat antal platser)
KOSTNAD: Gratis 

Ida Bergenholtz

Ida Bergenholtz

Västra Frölunda pastorat

Pedagog i Näsets församling