Andakt på Bjöla

De boende på Bjöla äldreboende hör också till Näsets församling.

Varje tisdag 11.00 till ca. 11.30 är det andakt i samlingssalen Grimskär på Bjöla. Andakten är enkel och vi sjunger mycket. En gång i månaden firas en enkel nattvard. De boende får hjälp av volontärer att ta sig till Grimskär, men även du som inte bor på Bjöla är välkommen.

Ebbe Appelros

Ebbe Appelros

Näsets församling

Präst - vikarierande komminister

Mer om Ebbe Appelros

Präst - vikarierande komminister