Foto: Alex Giacomini /Ikon

Aktiv konfa i Älvsborg

I denna grupp finns det fler möjligheter än att bara sitta stilla vid ett bord. Till exempel gör vi studiebesök, testar på olika aktiviteter och tar vara på varandras intressen och kunskaper. Vi ses på tisdagar och lär oss om Gud och pratar om livet. Obs! Gruppen är fulltecknad.

Aktiv konfa

I denna konfagrupp pratar vi om dom livsnära frågorna kring Gud, Jesus, religion, relationer, varför det är som det är, vänskap och annat som känns viktigt för dig och dina kompisar. Samtidigt testar vi aktiviter och går på studiebesök. Vi ser helt enkelt till att tillsammans göra det till ett riktigt roligt och lärorikt år!

Dag och tid

Vi träffas tisdagar 16.30–18.30 med start 13 september 2022.

Läger:

Vi åker på helgläger 21–23 oktober 2022, och 10-12 mars 2023.

Konfirmation

Konfirmationsmässa i Älvsborgs kyrka 6 maj 2023.

Ansvariga för gruppen är Cathrine Fernlöf, präst och Torbjörn Lindblad, församlingspedagog.

Maxantal: 24 konfirmander 

Konfagrupper i Älvsborg 2022/23

I Älvsborgs församling erbjuds 4 olika konfagrupper, segling, film, aktiv och sommar. Läs mer här!

Älvsborgs församling

Välkommen till Furåsens och Älvsborgs kyrka med församlingshem. I Älvsborgs församling finns ett rikt gudstjänst- och musikliv och en stor konfirmandverksamhet.

Konfirmation 2022/23

Konfirmationsåret blir för många ett betydelsefullt år i livet där man får lära känna sig själv, nya kompisar och kristen tro. På den här sidan finns information om konfa i Näset, Styrsö, Tynnered, Västra Frölunda och Älvsborgs församlingar för alla som är födda 2008.