Vad innebär det att vara medlem i Svenska kyrkan?

Ja, det finns kanske lika många infallsvinklar på det som det finns medlemmar. Ca sju miljoner. Ja, det stämmer. Svenska kyrkan är en av Sveriges största medlemsorganisationer med över sju miljoner medlemmar.

Och finns det några skillnader på om man är medlem eller inte. Först ska sägas att varje medlemskap gör det möjligt för församlingen att bedriva, gudstjänster, diakonalt stöd,  grupper och verksamheter som Öppna förskolan, sopplunch m fl. Så det är den största skillnaden - du hjälper till att göra skillnad. Tack! (läs mer lite längre ner)

För dig som enskild person är det också några skillnader. Här försöker vi klargöra lite vilka skillnaderna är.För att alla ska känna sig välkomna till kyrkan strävar vi efter att ha låga trösklar och högt i tak. Trots detta finns det vissa skillnader mellan att vara medlem och att inte vara det. 

Medlem eller inte medlem
Svenska kyrkan, Västermalms församling är öppen för alla, både för dem som är medlemmar och för dem som inte är det. Du är alltid välkommen till kyrkan och  till våra öppna verksamheter, såsom gudstjänster, konserter, soppluncher, samtalskvällar, öppna förskolan mm. Det är ändå viktigt att vi som kyrka respekterar dig som valt att inte vara medlem. Skillnaderna blir tydligast i de kyrkliga handlingarna, dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Dop
Vill du bli döpt eller döpa ditt barn är du välkommen att göra det. Eftersom dopet är huvudvägen in i den kristna gemenskapen blir du eller ditt barn genom dopet inte bara medlem i den världsvida kristna gemenskapen utan också medlem i Svenska kyrkan. Du som förälder måste inte vara medlem i Svenska kyrkan, men ditt barn blir alltså medlem genom dopet.Konfirmation
Precis som med dopet är konfirmation öppet för alla som vill, men för att kunna konfirmeras måste du vara döpt. Men man måste inte döpas som barn utan det går bra att göra när som i livet. Inte helt sällan börjar man att gå på konfirmationsundervisning och döps i anslutning til konfirmationen. För både dop och konfirmation gäller att det går bra när som helst i livet - ålder är inget hinder.

Vigsel
För att få gifta sig enligt Svenska kyrkans ordning krävs det att en av makarna är medlem i Svenska kyrkan. I kyrkoavgiften ingår kostnaderna det arbete som präst, kyrkomusiker och vaktmästare utför i samband med er vigsel. Ni kan välja fritt vilken församling ni vill gifta er i.

Begravning
Den som inte är medlem i Svenska kyrkan blir begravd på en allmän kyrkogård eller särskild gravplats, i hemförsamlingen eller på annan plats. Kostnaderna för detta täcks av den begravningsavgift som alla i Sverige betalar via skattsedeln. I begravningsavgiftern ingår:
Kostnadsfri gravplats i 25 år
Kostnadsfri kremering och gravsättning
Vissa transporter
Kostnadsfri lokal för förvaring och visning av den avlidne
Neutral lokal för begravningsceremonin.
För medlemmar i Svenska kyrkan är begravningsavgiften inbakad i kyrkoavgiften.  

Inte medlem
Om du inte tillhör Svenska kyrkan är det viktigt att du berättar detta för dina nära anhöriga. Berätta om de önskemål du har inför din egen (borgerliga) begravning. Vi respekterar ditt val att stå utanför kyrkan och har därför endast kyrkliga begravningar för avlidna som varit medlemmar.

Personlig kontakt
Om du har fler frågor om medlemsskap i Svenska kyrkan är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen. Telefon: 08-650 49 00, e-post: vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se 

Hur ditt medlemskap ser ut beror säkert mycket på var du är i livet. Ibland är medlemskapet intensivt. Ibland kanske mer sporadiskt. I dessa sammanhang finns vi.

I det lilla och det stora 
Svenska kyrkan finns där om livet går i bitar. Både i det lilla vardagssammanhanget och vid stora katastrofer. Som medlem bidrar du till att Svenska kyrkan kan stötta och hjälpa människor som har det svårt, t ex via sjukbesök, hembesök, själavård, soppluncher och sorgegrupper. Som medlem är du också med och bidrar till Svenska kyrkans internationella hjälparbete i form av lokala utvecklingsprojekt, katastrofhjälp och opinionsbildning.

Mitt i livet 
Ibland förändras livet och blir aldrig mer sig likt. Stora händelser som födelse och död gör att förhållanden inom släkt och familj förändras och skapar nya band. Svenska kyrkan finns med i livets stora tillfällen, Dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Från bebis till förälder
Barntimmar, babysång, föräldragrupp, konfirmation, ungdomsgrupper, och tjejgrupper är några av de många grupper och aktiviter i Svenska kyrkan som riktar sig till barn, ungdomar och familjer.

Tro 
Tron är något personligt. Liksom vi är olika personligheter får vi leva i vår tro på olika sätt. Tron förändras över tid. Ibland är det lätt att tro. Ibland svårt. Tron får näring och fördjupas t ex genom samtal, stillhet, bibelläsning, musik och gudstjänstfirande.

Samtal
Ibland behöver vi någon att samtal med. I kyrkan finns det utrymme för det ostörda och kravlösa samtalet med någon som har tid att lyssna.