Rösta i kyrkovalet 19 september- möt Mats

Jag heter Mats Eriksson och jobbar brett som kyrkomusiker. Jag spelar på dop, vigslar, begravningar och gudstjänster.  Det fina med att arbeta med människor och musik är att man kanske, någon gång ibland, bara för några sekunder, får ta ner himlen lite grand. Att människor får njuta, att de får komma närmare sin tro. Bara få en bra och skön upplevelse, att gå från sin körrepetition eller gudstjänst med ett bättre humör och en ork att leva vidare. Jag tror att musiken i kyrkan ger tro och hopp och den tar vid där orden tar slut. Kyrkan och samhället i övrigt kan samverka på ett konstruktivt sätt med varandra genom musiken. 

Orgeln är världens största musikinstrument. Sverige är världens orgeltätaste land per capita med 3 400 unika orglar. Orgeln har stor betydelse för musiken på våra gudstjänster, som konsertinstrument och som bärare av en kristen europeisk musiktradition och vi kyrkomusiker bär dessa traditioner och utvecklar dem vidare inför framtiden. 

Den 19 september är det kyrkoval och din röst är viktig, det är en demokratisk rättighet som medlem i Svenska kyrkan. Du kan påverka och ta ansvar för att pengarna används effektivt i Västermalms församling och Svenska kyrkan och vara med och utveckla framtidens kyrka. Det finns olika sätt att rösta på; du kan brevrösta, förtidsrösta eller rösta på valdagen. Ditt röstkort kommer i din brevlåda i början av september. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och är 16 år på valdagen kan rösta.   

Läs mer om kyrkovalet här.


10 goda skäl att vara medlem i Västermalms församling


1. Kristen tro
- Du tycker att kristen tro, tradition och mänskliga värderingar är viktigt för dig och din omgivning. Som medlem får du tillsammans med andra möjlighet att vila och växa samt utvecklas i din tro.

 2. Diakoni - I kyrkans sociala arbete möter vi äldre, ensamma, arbetslösa, personer med missbruksproblem, brottsoffer, flyktingar och utsatta män, kvinnor och barn. Våra präster och diakoner finns på Stockholms sjukhem, Sjukhuskyrkan och på Kronobergshäktet och gör regelbundna besök på stadsdelens många äldreboenden. Församlingen erbjuder bland annat enskilda samtal, hjälp i kontakter med myndigheter, stöd till utsatta samt gemenskap. Vi erbjuder även samtal i grupp som leds av präster och diakoner. 

3. Gudstjänst och högtid - Kyrkan är en betydelsefull mötesplats där vi flera gånger varje vecka möts i en öppen gemenskap. Gemensamma traditioner hålls levande vid påsk, pingst, advent, jul och skolavslutningar.

4. Återhämtning och fördjupning - Vi möter dig och medmänniskors behov och längtan efter återhämtning och fördjupning. Våra kyrkor är en plats för stillhet, innerlighet och medveten närvaro, ett andrum mitt i all stress och alla förpliktelser. Vi erbjuder retreater, meditation, fördjupningsföreläsningar, kurser i stressrelaterad ohälsa, existentiella samtal och mycket mer. 

5. Kulturarv - Du bidrar till att kyrkorummen finns för såväl gudstjänster och konserter. Ditt medlemskap går till underhåll av våra tre vackra kyrkor och kyrkogården i Västermalms församling.

6. Barn, ung och vuxen - Du bidrar till att ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att vila och växa i självkänsla och tro. Du kan ta del av alla våra aktiviteter som öppen förskola, barnrytmik, konfirmation med mera. Ungdomsverksamheten erbjuder aktiviteter som film, spel, promenader, andakt, bibelstudier och skidresor. Ungdomar kan också engagera dig för en rättvisare värld och arbeta med internationellt arbete eller söka till utbytesprogram.

7. Krishantering - Du bidrar till att kyrkans personal, tillsammans med andra aktörer kan vara en resurs vid katastrofer, olyckor och kriser i livet.

8. Internationellt arbete - Västermalms församling vill göra världen mer rättvis och ge fler människor möjlighet till utbildning, försörjning och trygghet och genomför olika insamlingar som stöttar olika projekt.

9. Musik - Musik kan fungera både som tröst och som glädjekälla. Därför är musiken i Västermalms församling central. Vi erbjuder ett brett utbud av konserter och varje gudstjänst på söndag förmiddag innehåller musik, ofta av någon av våra körer och ibland solister och sånggrupper. Körerna i Västermalms församling har stor bredd. Det finns körer för alla och alla åldrar.

10. Föreläsningar - Vi erbjuder samtalsgrupper och föreläsningar om kristen tro och spännande föredrag i ämnen som berör våra liv på olika sätt.