Reko-konfa - fullt

Vill du utforska kyrkans möjligheter och bidra till en skönare värld? Uppdrag: respektera, reagera, reformera. 

Alternativet är igång, det är ej möjligt att anmäla sig.

Uppdrag: respektera, reagera, reformera. 

Det här alternativet är för dig som vill träffas regelbundet under terminen. Vi börjar i oktober och träffas varannan vecka, åker på ett helgläger i januari och på påsklovet åker vi till Öresundsregionen och utforskar vårt uppdrag som kristna, vad du kan göra och hur vi är kyrka tillsammans. Här får du samtala och arbeta kring hur du kan påverka, bidra och förändra. 
Under konfirmationstiden gör vi allt möjligt mellan himmel och jord för att närma oss tankar och funderingar om Gud, den kristna tron, dig själv, dina medmänniskor, mötet med andra och vad som är viktigt i livet. 
Konfirmation betyder bekräftelse. Vår konfirmationstid tillsammans avslutas med en konfirmationsgudstjänst där du (om du vill) får säga ditt JA till att fortsätta vandra den kristna vägen. 

 

Start: 8 oktober 2020

Träffar: 
Torsdagar ojämna veckor kl. 18.00-20.30 

2020: 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 december, 17 december
2021: 21 januari, 4 februari, 18 februari, 18 mars, 15 april, övning i kyrkan inför konfirmation med övernattning 7-8 maj 

Plats: Ungdomslokalen, Arbetargatan 21 

Läger: Helgläger 15-17 januari 2021 

Resa: På påsklovet, 5-10 april 2021 

Konfirmation: 9 maj 2021 kl. 11.00, Kungsholms kyrka 

Anmälan: I formulär nedan, först till kvarn, senast 8 oktober 2020 

Kostnad: 0 kr 

För mer information: kontakta församlingspedagog Mattias Svensson, tel 08-617 39 59, mattias.svensson@svenskakyrkan.se