Walk and pray

Längtar du efter att få be tillsammans med andra?

Kanske längtar du som vi efter att få be tillsammans med andra? Bönerna kan vara allt från din egen bön till skrivna böner. Det behövs inga förkunskaper för att lyfta sitt hjärtas bön till Gud. Du kan be högt eller tyst för dig själv.

Vi möts upp utanför S:t Görans kyrka på måndagar kl. 12.00 och går tillsammans till amfiteatern i Rålambshovsparken för en gemensam bönestund. Alla är varmt välkomna!

Har du frågor, tveka inte att kontakta någon av oss, Lasse Svärd 070-665 80 21 eller Katarina Boberg 08-545 70 985.

Tid: måndagar kl. 12.00
Plats: vi möts upp utanför S:t Görans kyrka, Welanders väg 2