#metoo #vardeljus

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan tar diskriminering på stort allvar och arbetar aktivt med detta. Om du har blivit utsatt för övergrepp eller trakasserier och behöver tala med någon är du välkommen att kontakta en präst eller en diakon.

Stöd för dig som har blivit utsatt för kränkning

Om du har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller andra övergrepp finns det präster och diakoner i vår församling som du kan vända dig till för samtal. Prästerna och diakonerna har tystnadsplikt.

Här hittar du kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner

Kontaktpersoner inom Stockholms stift
Stockholms stift har som uppgift att vara ett stöd för den som har blivit utsatt för kränkning i en kyrklig miljö, av en anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare inom Svenska kyrkan. Kontaktpersonerna är till för att lyssna, ge stöd och förmedla kontakter till myndigheter och organisationer.
Erik Lundström, tel 076-119 86 14
Eva Malmfors, tel 08-546 061 92, 0702-32 82 83

Uttalande av biskop Eva Brunne angående #vardeljus

Det är självklart för mig att vara en del av #metoo-rörelsen. Genom #vardeljus står jag i solidaritet med medsystrar andra branscher och organisationer.

Det berör mig djupt att ta del av vittnesmålen om övergrepp och trakasserier inom Svenska kyrkan. Samtidigt känner jag en lättnad och ett framtidshopp när dessa berättelser nu kan komma fram i ljuset.

Nu måste det vara nog!
Skam, ansvar och skuld för dessa övergrepp måste placeras där de hör hemma. Hos förövarna.

Jag vet sedan länge att kyrkan inte är en fredad zon när det gäller övergrepp och trakasserier. Det har jag egen erfarenhet av.

Inom Svenska kyrkan pågår sedan många år ett förebyggande arbete. 

I våra riktlinjer betonas att sexuella övergrepp och trakasserier är oacceptabla, strider mot kristen människosyn och kan vara en brottslig handling.

Nyligen kom materialet Trygga möten som riktar sig till konfirmandungdomsledare.

I varje stift finns två kontaktpersoner, en man och en kvinna som utses av biskopen, som är utbildade för att stödja den som upplevt kränkningar av sexuell karaktär inom Svenska kyrkan.

I och med #metoo och #vardeljus står det klart att allt detta arbete måste aktualiseras på alla nivåer i kyrkan, för att trygga våra mötesplatser för alla människor. Kyrkan har ett högt förtroende bland många människor och det är oacceptabelt när det missbrukas.

Jag kommer fortsatt att arbeta för allas rätt till sin egen kropp och för att människors upplevelser och berättelser ska tas på allvar.

Eva Brunne, biskop i Stockholms stift

 

Här kan du läsa ärkebiskop Antje Jackeléns uttalande med anledning av  #vardeljus