Tillsammans sprider vi hopp!

Coronapandemin har tvingat miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Under maj till augusti lyfter Act Svenska kyrkan i sin sommarkampanj coronapandemins konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta situationer. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Under samma himmel
FN befarar att 235 miljoner människor kommer behöva akut humanitär hjälp under 2021. De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt och juice vid en vägkant.

Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer världen över kämpar Act Svenska kyrkan för att stötta människor att resa sig starkare. De lokala aktörerna är nyckeln. De får handledning i krishantering för att ge stöd till familjer som drabbats av arbetslöshet och plötslig fattigdom. De får kunskap om hur smittspridning kan stoppas och stöd att sprida viktig information i sina närområden. De får även utbildningar om hur det ökade våldet i hemmen kan förebyggas och hanteras.

Genom Act Svenska kyrkans nätverk på plats, blir stödet effektivt och leder till en långsiktig förändring för människor i utsatthet.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!

 Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Fler brott mot barn när coronapandemin ökar fattigdomen på Filippinerna
Effekterna av pandemin och restriktionerna drabbar oss alla, men olika hårt beroende på var i världen vi bor och vilka förutsättningar vi föds in i. I många delar av världen ökar också hotbilden mot de som står upp för mänskliga rättigheter. En sådan peson är Ramil, präst i Act Svenska kyrkans filippinska samarbetspartner IFI-kyrkan.

Ända sedan pandemins utbrott har larmrapporter kommit från organisationer och kyrkor på Filippinerna om avrättningar, arresteringar och övergrepp, inte minst mot barn.

– Folk har ingen annanstans att gå än till kyrkan. Vi måste vara en frizon, säger Ramil Aguilar.

Han är präst i Iglesia Filipina Independiente (IFI). Kyrkan präglas av ett starkt socialt engagemang för utsatta grupper och kämpar enträget mot systematiska orättvisor på Filippinerna. Till följd av coronapandemins nedstängningar och tilltagande arbetslöshet har de människor kyrkan möter fått allt mer basala behov, när hunger och fattigdom slår hårt mot en utsatt befolkning.

– Vi har en revolutionär ådra, säger Ramil. Vi kämpar för politisk, kulturell och social frihet. Kyrkan måste vara relevant och möta människors verkliga behov – inte bara de andliga, men också de själsliga och kroppsliga. Inte minst för de som lever i fattigdom och som marginaliseras.  

Gång på gång har Ramil och kyrkan kritiserat regeringen och president Dutertes så kallade ”War on drugs”. (Krig mot drogerna). Ett krig som enligt många egentligen är en strategi för att trakassera, skrämma och få undan de allra fattigaste människorna ur städerna. Under pandemin kommer vittnesmål om hur människor i utsatta områden som samlats för att få matleveranser istället möts av polis och arresteras för att ha brutit mot utegångsförbudet.

De stämplar oss som terrorister!
När kriser drabbar samhällen tydliggörs och förstärks ofta redan befintligt förtryck. När hungern ökar, jobben försvinner, skolorna stänger och fattigdomen förvärras och breder ut sig, tvingas många lämna sina bostäder för att hitta mat, medicin eller någon slags inkomst. Familjer som saknar hem och redan bor på gatan kan inte undkomma risk för att arresteras, för att de befinner sig på allmän plats under utegångsförbud. Människor som lever i fattigdom utsätts för polisvåld och rena avrättningar, ibland bara på grund av misstanke om brott. Flera av de som arresteras, fängslas och dödas är barn.

Rapporter kommer bland annat från organisationen Human Rights Watch, om ökade avrättningar och godtyckliga arresteringar under karantänen förra året. Attacker utförda av polis, militär och oidentifierade våldsverkare, mot vänsteraktivister, journalister, människorättsaktivister och ledare för olika grupper av ursprungsbefolkning har också ökat.

– På grund av vårt engagemang för människors rättigheter kallas vi ofta ”terrorister” och ”skurkar”, förklarar Ramil. Det har också klottrats sådana slagord på utsidan av våra kyrkväggar. Fullt beväpnade poliser besöker regelbundet våra gudstjänster för att skrämmas och de bevakar också våra biskopar och ledare. Om du står upp för rättvisa och fred hamnar du i skottgluggen. Men vi kan inte ge upp! Vi måste fortsätta.

Kyrkor och barnrättsorganisationer gör upprop och delar ut mat
Ramil och hans kolleger har delat ut tusentals matransoner under pandemin och flera gånger har de kristna kyrkorna gjort upprop mot det brutala polisvåldet.

IFI-kyrkan ingår i ett nätverk av kristna kyrkor som tillsammans når ut till cirka 12 miljoner människor. Men de måste få resurser och möjlighet att arbeta. Act Svenska kyrkan har ett strategiskt och ekonomiskt samarbete med de kristna kyrkorna och med tre lokala barnrättsorganisationer som arbetar med barnkonventionen som grund.

Act Svenska kyrkan vänder sig emot den filippinska regeringens sätt att hantera coronaviruset. I stället för att ge tillräckligt stöd till de som inte längre kan upprätthålla en miniminivå av försörjning för sig och sina barn, bidrar stat och polisväsendet till trauma och ökad risk för smittspridning bland redan utsatta familjer och individer. Regeringen saknar strategi för att förebygga och reparera utsatthet för barn som lever på gatan eller utsätts för övergrepp under isoleringen.

– Barn har en speciell plats hos Gud och de måste skyddas till varje pris. Vi vill att arbetet för barns rättigheter och välmående ska ha en central del i vår kyrka, säger Ramil.

Isolering ökar sexhandel med barn online
Under coronapandemins karantän har efterfrågan på digitalt pornografiskt innehåll ökat globalt och till detta har desperata, isolerade familjer i fattigdom utnyttjas. Det är inte ovanligt att anhöriga tvingas eller lockas att exponera sina barn som ett sätt att få mat för dagen. Därför är just isolering i hemmet och ökad fattigdom en stor riskfaktor för barnen.

Act Svenska kyrkan samordnar nu alla sina lokala partner på Filippinerna i en kraftsamling mot sexhandel online med barn. Kampanjen innebär bland annat att kyrkorna utbildar sin personal, präster, ungdomsledare, barngrupper och föräldrar i medvetenhet om livestreamade övergrepp på barn så att de ska vara observanta på att upptäcka om barn har utsatts eller riskerar att utsättas.

Vägen in i sexhandeln är ett desperat steg när hungern och fattigdomen blir för svår att uthärda. I coronapandemins spår, med stor arbetslöshet och raserade sociala system, blir det en väg allt fler tvingas in på. Det krävs en kraftsamling för att ge barn andra möjligheter i livet.

– Jag har själv barn, två pojkar och en flicka, och jag känner bestörtning och ilska över det som barn utsätts för i vårt land. De måste skyddas och respekteras och jag tackar alla som är med i den kampen, avslutar Ramil.

Vi lever alla under samma himmel, men verkligheten ser olika ut. Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt. Swisha din gåva till 900 1223.