​Svenska kyrkans nationella nivå ny medlem i Fossilfritt Sverige

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan på nationell nivå har gått med i regeringens klimatinitiativ Fossilfritt Sverige för att tillsammans med andra bidra till Sveriges och världens klimatmål.

Klimatarbetet inom Svenska kyrkan berör allt från energianvändningen i kyrkor och andra fastigheter här hemma till insatser för att hantera klimatförändringarna i utvecklingsländer. En av den nationella nivåns uppgifter är att stödja arbetet lokalt i församlingar och stift.

– Klimatfrågorna är avgörande för vår egen och för kommande generationers framtid. De väcker grundläggande existentiella och andliga frågor om hur vi ser på oss själva, vår tid här och nu, men också på mänsklighetens framtid, säger Sara Nordbrand, hållbarhetschef för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Det sker en kraftsamling i många länder just nu och i veckan samlas världens ledare på klimatmötet i Bonn (COP 23) för att diskutera hur Parisavtalet ska genomföras. Även i fattiga länder pågår ett aktivt arbete för klimatet, ett arbete där religiösa samfund många gånger är involverade i arbetet för att bromsa klimatförändringarna och genom att skapa utrymme för reflektion.

– Det är viktigt att ta in hur bråttom det är, samverka och lära av andra – därför vill Svenska kyrkans nationella nivå gå med i Fossilfritt Sverige, säger Sara Nordbrand.

I Sverige verkar Svenska kyrkans nationella nivå för att minska sina egna utsläpp men också för att stödja stiftens och församlingarnas klimatarbete. Några exempel är en gemensam satsning för en hållbar fastighetsförvaltning, ramavtal med starka klimatkriterier och hållbarhetsfonder som avstår från utvinning av fossil energi för att istället investera i lösningarna.

I det internationella utvecklingsarbetet ser vi och våra systerkyrkor klimatförändringarnas effekter och försöker bygga motståndskraft mot pågående och accelererande klimatförändringar. Svenska kyrkan anser att Sverige och andra länder som har större kapacitet har ett moraliskt ansvar att gå före och göra mer. Vi ser klimatfrågorna som fördelnings- och rättvisefrågor och har därför under lång tid drivit på för en ambitiös klimatpolitik i Sverige och inom EU.

Under klimatmötet i Bonn som pågår just nu är Svenska kyrkan på plats tillsammans med företrädare för andra kristna kyrkor och andra religioner, för att verka för att länder med större kapacitet ska gå före och att utsatta länder får det stöd de behöver för såväl anpassning som omställning. Andliga ledare publicerade tillsammans i förra veckan en uppmaning till mänskligheten om att ”vandra varsamt på jorden” och verka för en hållbar livsstil.

– Omställningen bort från fossila bränslen går fort och berör hela samhället. Svenska kyrkan har en viktig roll både som mark- och fastighetsägare och inte minst som opinionsbildare. Det är därför både glädjande och viktigt att de nu går med som aktör i Fossilfritt Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Sedan tidigare har Linköpings stift gått med i Fossilfritt Sverige.