Sångstund för barn

För barn och familjer finns det möjlighet att delta i bland annat sångstunder digitalt via Skype eller Zoom-varmt välkomna!

I barnrytmiken sjunger vi och rör oss till musiken, vilket stimulerar barnets olika sinnen och motorik. Vi spelar med rytminstrument, så ha gärna ett rytminstrument till hands. Du som förälder får en värdefull stund med ditt barn och nya sånger att sjunga tillsammans.

Då vi inte får ses live kommer kursen att ske digitalt via Zoom. Det innebär att du kan vara med var du än befinner dig. Du har också möjlighet att vara med i flera grupper, men behöver anmäla dig för att få en länk.

Det innebär också att vi kan erbjuda en grupp från nyfödd till fem månader, så att du som är hemma med ditt nyfödda barn att sjunga med ditt barn och få tips på rörelser. 

Kursstart vecka 7 och kursen slutar vecka 17. 

Efter april kommer någon form av fortsättning som man får anmäla sig till och då hoppas vi att kunna ses live. 

En inbjudan via mejl kommer från ledaren närmare start. Kontakta ledaren för respektive grupp om du har frågor: charlotte.ekwall@svenskakyrkan.se eller lena.risdal@svenskakyrkan.se. 

Följande grupper finns:

Onsdagar
6-11 månader 
Kl. 14.00
Ledare: Charlotte Ekwall

Torsdagar 
11 månader och uppåt

kl. 10.00
Ledare: Charlotte Ekwall
0-5 månader
Kl. 13.00
Ledare: Charlotte Ekwall

Fredagar
11 månader och uppåt
Kl. 10.00
Ledare: Lena Risdal
6-11 månader
Kl. 11.30
Ledare: Lena Risdal

MUSIKLEK (2-3 åringar)
Mer information om musikleken kommer snart.

MUSIKLEKSKÖR (4-6 åringar)
Mer information om musiklekskören kommer snart.