Livet i Coronas spår

En digital grupp för 65 år och uppåt

Vill du vara med i en grupp för att prata om hur livet i Coronans spår har varit och fortfarande är för dig? 

Vi träffas digitalt under fem tisdagar och några av våra teman är:
Isolering – vad gör det med mig
Ge tips till varandra vad vi kan göra i vår vardag
Corona – vad har jag för rädsla för pandemin
Paradoxer – allt har inte varit dåligt med pandemin, vilka nya insikter har jag fått.

För att delta behöver du en dator eller mobil med mikrofon och kamera, samt en e-postadress dit vi skickar en länk för digital medverkan.

Anmälan till diakon Hege Marie Korshavn senast 1 mars 2021 på mejl hege.marie.korshavn@svenskakyrkan.se. Har du frågor kan du ringa på telefon 08-441 39 85.

 

Tid: tisdagar kl. 15.00-16.30  (2/3-30/3)

Plats: digitalt via zoom