Kontemplationens väg

En dag i stillhet då vi lyfter fram kontemplationens väg, förundran, förenkling, inspiration, förvandling och handling. Vi stannar upp för att reflektera över vad vi gör och vilken värld vi vill skapa.

Sedan antiken har den västerländska civilisationen präglats av en kontemplativ livshållning. Filosofer som Platon, Aristoteles och Plotinus samt teologer som Dionysios Areopagita och Johannes Klimakos förespråkade kontemplation – delaktighet i den yttersta verkligheten. Men är ett kontemplativt liv möjligt i dag? 

Vad har det blivit av den kontemplativa livshållningen i nutidens västerländska kultur? Om medvetandet är kapabelt att uppnå tre grundläggande tillstånd, nämligen, medvetenhet om den fysiska dimensionen (perception), den intuitiva dimensionen (intention) och den eviga dimensionen (kontemplation), vad kan vi då göra för att uppnå ett kontemplativt tillstånd? Hur kan vi gå bortom de fysiska, biologiska och sociala krafter som formar våra selektiva beteenden? Hur överskrider vi våra mekaniska och förutsägbara processer för att träda in på frihetens och kreativitetens arenor? Och hur kan vi lämna den intuitiva dimensionen för den kontemplativa? Dagen avslutas med Stilla mässa 16.00.  Retreaten sker i samverkan med Mäster Eckhartsällskapet.
Datum: Lördag 26/3, kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor.
I priset ingår soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 8/3
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Märk med ”Kontemplationens fem steg”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan.
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr., FTO