Församlingen i coronatider

Med anledning av nya restriktioner för att hindra smittspridning av covid-19 gäller nedanstående från 19 januari 2022 i Västermalms församling.

Gudstjänster 
Vid gudstjänster tillämpas inte vaccinationsbevis, utan antalet deltagare begränsas till 50 personer på anvisade platser.

Minnesstunder 
Vid minnestunder tillämpas inte vaccinationsbevis, antal deltagare begränsas till 50 personer.

Dopkalas
Vid dopkalas tillämpas inte vaccinationsbevis, antal deltagare begränsas till 20 personer.

Konserter
Vaccinationsbevis tillsammans med legitimation krävs av alla besökare över 18 år på våra konserter.

Kom i god tid för att undvika köbildning!

Läs mer på Folhälsomyndigheten för mer information