Meny

Fastan- en tid för förändring?

På Askonsdagen den 26 februari började fastan. Kanske kan du under denna period fråga dig om det är nu du behöver göra en förändring? Eller kanske avstå från något för att vinna något annat?

Fastan i kristendomen börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton.
Under fastetiden tänker man traditionellt på Jesus som gick genom lidandet och döden, mot uppståndelse och ett nytt liv. En kristen fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta, konsumera eller dricka alkohol. Fastetiden kan handla om en tid för eftertanke och bön.

- Fastan bjuder in till förändring, till bot och bättring, sa man förr, berättar Kristina
Lutborg, präst i Västermalms församling. Det handlar om en längtan om förändring i världen och i oss själva och mellan varandra. Vägen dit kan vara olika, och vi kan mena olika, när vi tänker längtans förändring. Fastan öppnar upp för det som är en djup mänsklig längtan, att få leva helt, tillägger Kristina.

Fastan är också en tid för att dela med sig. För att kunna agera för förändring i världen har Svenska kyrkan bland annat sin fasteaktion ”Stå på modets sida” 23/2-5/4. Under denna period samlas pengar in på olika sätt till Act Svenska kyrkan, som kämpar mot fattigdom, förtryck och orättvisor världen över och för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

På Askonsdagen den 26 februari börjar fastan. Kanske kan du under denna
period fråga dig om det är nu du behöver göra en förändring? Eller kanske avstå från något för att vinna något annat?