Ett otroligt resultat för julinsamlingen

Tillsammans har vi i Västermalms församling samlat in 155 880 kronor! Stort varmt tack för din gåva och för ditt engagemang i en utmanande tid.

Julinsamlingen pågick från första advent 2020 till trettondag jul 2021. Kampanjens fokus var ”Bryt en tradition – för alla flickors rätt till ett värdigt liv”, som lyfte fram traditioner som skadar flickor, exempelvis könsstympning och tvångsäktenskap. Religiösa företrädare har en viktig roll i att ifrågasätta normer och värderingar som leder till könsrelaterade övergrepp. Som kyrklig biståndsaktör gör Act Svenska kyrkan stor skillnad genom sina insatser tillsammans med lokala partner runtom i världen. 

Tillsammans har vi i Västermalms församling samlat in 155 880 kronor. Nationellt har vi lyckats samla in drygt 36,5 miljoner kronor, ett otroligt resultat med tanke på den pågående pandemin som har påverkat många insamlingsaktiviteter. Tack vare alla gåvor kan vi nu fortsätta att stötta människor i utsatthet. Här kan du läsa mer om Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. På söndagen den 14 februari tar vi tillsammans nya tag när Fasteaktionen 2021 påbörjas.