Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon:+46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

En begravningsplats i det fördolda

Under S:t Görans kyrka ligger kolumbariet, en viloplats för tusentals stockholmare.

När jag stiger in i kolumbariet slås jag av hur tyst och fridfullt det är. Jag möts av en ljusbärare i svart smide med tända ljus och jag känner vördnad när jag på väggen rakt framför mig ser en relief föreställande ett barn, som går på en tunn bro av säv över till andra stranden där en ängel möter det.

Jag undrar stilla vilka som ligger begravda här. Till höger om mig ligger den ursprungliga delen av kolumbariet med sina tretton små rum. Rummen nås via korridorer där väggarna är klädda med blankpolerad gråspräcklig marmor och golven är av svart, grå och vit kalksten lagda i olika mönster. I varje rum finns urnnischer från golv till tak. Varje urnnisch har en täckplatta i gulvit marmor och den motsvarar gravstenen på en kyrkogård. På täckplattan finns en guldfärgad symbol ingraverad och under den namnen på de avlidna med födelse- och dödsår. På täckplattan hänger även en liten vas med plats för blommor.

Till vänster om entréhallen ligger den senare tillbyggda delen i två våningsplan och här ligger kolumbariets andaktsrum innanför en glasvägg. I detta rum tas ofta ett sista farväl av den avlidne innan gravsättningen sker. Det är kolumbarievaktmästaren som gravsätter under en kort och andaktsfull ceremoni, ofta tillsammans med de anhöriga.
– Gravsättning i urnnisch i kolumbariet är lika slutgiltig som en gravsättning på en kyrkogård. Det är sällan vi öppnar en nisch om det inte är för att ställa in ytterligare en urna. I likhet med familjegravar på kyrkogårdar, kan man här erhålla nischer med plats för flera urnor. Flyttning av urnor medges mycket sällan, förklarar kolumbarievaktmästare Tibor Kisvari. 

Går man förbi andaktsrummet, når man i slutet av korridoren en trappa som leder ner till det lägre planet. På den grå väggen intill trappan hänger en relief som föreställer en familj med två barn som blickar upp mot himlen. Jag tittar upp mot taket och ser att det här utgörs av en kupol av glasbetong, som i sig är ett konstverk. Annars är taken i kolumbariet vitputsade. Det nedre planet har nio små rum och jag ser att färska snittblommor hänger på många av urnnischerna.
– Det kommer cirka 15-20 besök per dag och det är främst anhöriga som hälsar på. För de som inte har möjlighet att besöka kolumbariet erbjuder församlingen en blomservice där gravrättsinnehavarna kan beställa blommor för en mindre kostnad och sedan smyckar jag urnnischen med blommorna åt dem, berättar Tibor.

Viloplats för tusentals stockholmare
Det är Tibor som guidar mig i denna begravningsplats i det fördolda. Tibor berättar att intill de nybyggda kyrkorna i Stockholms innerstad finns det inte tillräckligt med utrymme för att anlägga kyrkogårdar, men genom att uppföra ett kolumbarium under eller i anslutning till kyrkan kan man ändå erbjuda en begravningsplats i den egna församlingen. I S:t Görans kolumbarium finns det drygt 4550 nischer med plats för 10 000 askurnor och ungefär 500 urnnischer är inte upplåtna.

När kolumbariet var nybyggt var det många som köpte nischer för framtiden, men idag är det inte möjligt att köpa en gravplats i förväg. Gravrätten upplåtes normalt till en gravrättsinnehavare, en närstående person till den avlidna. Denna kommer till kolumbariet och väljer ut en nisch och ansvarar för den. Gravrättsinnehavaren fattar beslut om det ska ske gravsättning av ytterligare urnor i nischen om det är fler i familjen som ska gravsättas där. Man får disponera en gravplats i 25 år med rätt till förnyelse i ytterligare 15 år. Därefter placeras urnan i ett särskilt område på Råcksta begravningsplats.

Jag ser att några av urnnischerna har andra religiösa symboler än de kristna och får höra av Tibor att enbart ett fåtal av de gravsatta har haft en annan trosuppfattning och ungefär 30 procent av de vilande i kolumbariet har utländsk härkomst. Kolumbarier är framför allt vanliga i södra Europa, där de bland annat används för att spara plats.

Jag tänker på alla människoöden och livsberättelser som ryms bakom dessa nischer när vi går tillbaka uppför trappan och genom korridoren. I entréhallen står en kvinna med en blombukett under armen och betraktar en vit skulptur av en bedjande kvinna ”Ske Din vilja” heter skulpturen utförd och skänkt av D. Dahl.

Text och bild: Charlotte Hörndahl

kolumbariets öppettider

Kolumbariet är öppet: tisdag-lördag kl.11.00-16.00 och söndag- och helgdagar kl.12.00-16.00. Måndagar stängt.
Från den 1 januari 2019 stänger kolumbariet kl.15.00 tisdag-lördag.

 

Tider under allhelgonahelgen:
Fre 2/11 kl.10.00-18.00
Lör 3/11 kl.10.00-18.00
Sön 4/11 kl.12.00-16.00

Intervju med kolumbarievaktmästare Tibor Kisvari

Tibor är född i Budapest, Ungern och är utbildad eltekniker. Han har bott i Stockholm i 37 år och i 15 år har han arbetat som kolumbarievaktmästare i
S:t Görans kyrka.

När kommer det flest besökare?
Under högtider som jul och påsk har vi flest besökare och under en Allhelgonahelg har vi fler än 1000 besökare. Annars kommer det cirka 15-20 personer per dag.

Blir det ensamt ibland?
Jag tror inte att jag är mer ensam än någon annan. Jag träffar nya, intressanta människor varje dag, anhöriga och närstående. En del stannar och pratar länge. Vi sköter gravarna tillsammans och tänder ljus och de blir nästan som mina kollegor.

Vad är det svåraste med ditt arbete?
Det sorgligaste med mitt arbete är när jag håller i en gravsättning för en person som jag har träffat under många år i kolumbariet. Det känns tungt.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Alla intressanta livshistorier som jag får höra. Några anhöriga kommer varje dag och vi har lärt känna varandra riktigt bra, vi har blivit vänner och vi träffas ibland även på fritiden.

Får du hemlängtan ibland?
I Ungern är man mer rättfram och säger vad man tycker, så är det inte riktigt i Sverige. I Ungern talar alla med varandra, även med någon man tidigare aldrig har träffat, bara för att det är socialt och intressant att höra vad andra tycker.

Text och bild: Charlotte Hörndahl