Ekonomiskt stöd och hjälp

I Västermalms församling, där Kungsholmen och Essingeöarna ingår, finns ett antal stiftelser och fonder från vilka du kan ansöka om visst ekonomiskt stöd.

För att kunna ansöka om visst ekonomiskt stöd behöver du bo och vara
folkbokförd i församlingen. Den samlade ekonomin i hushållet får inte överstiga
200 000 kronor och bankmedel eller värdepapper får inte finnas i hushållet. Många av stiftelserna har även som krav att du ska tillhöra Svenska kyrkan.

Du kan söka ekonomiskt stöd om du behöver omvårdnad eller åka på konvalescens. Du kan söka ekonomiskt stöd från våra fonder om du är ensamstående med barn som bor hemma på heltid eller periodvis. Du kan också ansöka om bidrag för glasögon och tandvård.
Ansökningsperiod för hösten 2021:  25 oktober och 6 december
Västermalms församling jobbar inte akutstyrt och har inga kontanta medel eller
rekvisitioner att dela ut för akuta ändamål.
Ansökan finns att ladda ner här
Minneslista finns att ladda ner här
Du kan även hämta ansökningsblankett på vår expedition på Arbetargatan 21.
Ansökan skickas till:
Västermalms församling, Diakonin
Box 49 019
100 28 Stockholm