Ledarutbildning

Erbjudande om församlingsledarutbildning (FLUB) 2021-2022

Erbjudande Till dig som konfirmerats: 

Vill du vara ung ledare i en av kyrkans verksamheter, t ex konfirmander,  barngrupper eller barnkörer? Eller vill du bara lära dig mer om ledarskap? Anmäl dig till församlingsledarutbildningen (FLUB)! 

I FLUB ges du möjligheten att tillsammans med församlingen växa i tro och ansvar, utvecklas vidare som person, kristen och ledare. Vi lär känna församlingens olika delar, lär oss olika pedagogiska metoder, leker lekar och leder andakter och mycket mer.  

FLUB är 4 helger, 4 teman. 

Musiker. Pedagog. Präst. Diakon. 

Helg 1: 16-17 okt 

Helg 2: 11-12 dec 

Helg 3: 19-20 feb 

Helg 4: 4-5 jun 

 

För att bli diplomerad ledare och kunna få ledaruppdrag krävs godkänt på alla delar. 

Hela ledarutbildningen, inklusive kursmaterial, är avgiftsfri.

Anmälan: I formuläret nedan, senast 1 oktober 

Kontakt: församlingspedagog Mattias Svensson, 08-617 39 59, mattias.svensson@svenskakyrkan.se  

 

Anmälan till FLUB 2021-2022

Vi följer GDPR när vi behandlar era personuppgifter.