Västermalms församling

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Förbättringsarbeten

Kyrkorådet i Västermalms församling planerar att utföra förbättringsarbeten på Askgravplats C på Kungsholms kyrkogård. Planerade åtgärder är att ordna gravstenarna så att alla kommer i samma höjd ovan marken, att ordna ny marktäckning och att förbättra tillgängligheten genom att vissa stenlagda gångar anläggs.


Kyrkorådet i Västermalms församling planerar att utföra förbättringsarbeten på Askgravplats C på Kungsholms kyrkogård. Planerade åtgärder är att ordna gravstenarna så att alla kommer i samma höjd ovan marken, att ordna ny marktäckning och att förbättra tillgängligheten genom att vissa stenlagda gångar anläggs.

För askgravplats C gäller att gravplatserna inte smyckas individuellt, utan blommor placeras på en särskild anordnad plats i anslutning till gravplatserna.  Under några år, när skötseln av Kungsholms kyrkogård var utlagd på entreprenad, upprätthölls inte detta regelverk för askgravplats C. Under sommaren 2015 städade församlingens personal bort all smyckning på de enskilda gravplatserna. Att detta skedde utan föregående information till gravrättsinnehavarna var ett misstag, som vi beklagar djupt och ber om ursäkt för!

I planerna att förbättra askgravplats C ingår att skapa en ny plats för blomstersmyckning närmare gravplatserna än idag. I planen ingår också att anordna en liten damm och sittplatser i anslutning till denna.

Länstyrelsen har meddelat tillstånd för de planerade åtgärderna. För närvarande (april 2017) pågår planering inför projektet.

Innan renoveringsarbetet sätts igång kommer alla gravrättsinnehavare att skriftligen få information om hur och när projektet ska genomföras.

Michael Persson, kyrkoherde