Meny

Ekonomiskt stöd

Hos församlingen finns möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp.

För dig som är folkbokförd i Västermalms församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. För information om vem som kan ansöka och hur du ansöker om ekonomiskt stöd, kontakta församlingens diakoni via växeln på telefon:
08-650 49 00.

Hur går en ansökan till?
Vi bokar en besökstid. Vid besöket går vi tillsammans igenom din ekonomiska situation. Till besöket ska du ha med din deklaration, dina inkomstuppgifter och utgifter med mera. Vi har tyvärr ingen akutkassa och normalt får man räkna med en handläggningstid på 4-6 veckor. 

 

Vad kan man söka stiftelsemedel till?
Framförallt kan du söka medel för tillfälliga behov och sådant som inte täcks av socialtjänstens försörjningsstöd. Ser vi att behoven återkommer varje månad och att du borde kunna få hjälp av socialtjänsten kommer vi att hänvisa till dem. Vi kan också hänvisa vidare till kommunens budget och skuldrådgivare om vi tror att detta kan vara den hjälp du behöver.

I vårt arbete generellt och inte minst vad gäller stiftelser strävar vi efter att ge hjälp till självhjälp

Vad händer med mina ansökningshandlingar?
Handlingarna är sekretessbelagda. Diakonerna som hanterar stiftelseärendena får del av dina handlingar. Ansökan kommer också ses av de två som fattar beslut om stiftelsemedel samt av kamrer som betalar ut medel. Efter beslut sparas handlingarna på ett säkert sätt.

Inte folkbokförd i Västermalms församling…
Om du inte är folkbokförd i vår församling kan du på länsstyrelsens sida ta del av vilka stiftsmedel det finns att söka.

Välkommen att ringa oss på 08-650 49 00!