Foto: Bethany Carlson

Syföreningar

Kyrkliga syföreningar finns i både Västerlövsta och Enåker. De är mötesplatser öppna för alla hantverksintresserade. Vi syr och slöjdar till den årliga syföreningsauktionen, då vi säljer våra alster till förmån för välgörande ändamål.

Varje år omkring jul har vi vår stora syföreningsauktion med föregående syföreningslotteri. Lotter finns att köpa på kansliet i Heby under hösten. Syföreningarnas medlemmar är väldigt påhittiga när det gäller att ordna vinster och auktionsobjekt. Behållningen går till välgörande ändamål.

Efter sommaruppehållet börjar syföreningarna igen den 13 september 2022.

Heby kyrkliga syförening

Träffas varannan tisdag (jämna veckor) klockan 14.00 i Västerlövsta församlingshem, Heby. Kontaktperson: Lisbet Eriksson.

Enåkers kyrkliga syförening

Träffas varannan tisdag (jämna veckor) klockan 14.00 i Enåkers sockenstuga eller hemma hos någon av deltagarna i syföreningen. Kontaktperson: Bodil Persson, 0224-920 51.