Litet barn som står med stöd av förälder och ser glad ut.
Foto: Alex Giacomini

Små fötters musik och rytmik

Välkommen till en stund med sång, rytm och rörelse tillsammans med ditt barn! Vi avslutar med gemensamt fika. För barn på 0–3 år.

Musik och rytmik har vi måndagar klockan 10.00–11.30 i Himlakul (barn- och ungdomslokalen på nedre botten i Västerlövsta församlingshem).