Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Huddunge församling

Det lilla samhället Huddunge eller Huddungeby ligger i centrum av Heby kommun. Kyrkan är belägen längs Huddungevägen, omöjlig att undgå om du färdas genom orten.

I Huddunge bor knappt 500 invånare, varav 81,5% är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkan är byggd 1799 och i anslutning till den finns en kyrkogård. Kyrkan är öppen de dagar vaktmästare finns på plats.

I anslutning till kyrkan finns ett församlingshem som församlingens medlemmar får låna gratis och andra hyra.

Församlingens styrelse är ett församlingsråd där Eva Wikström är ordförande för innevarande mandatperiod.