Huddunge församling

Det lilla samhället Huddunge eller Huddungeby ligger i centrum av Heby kommun. Kyrkan är belägen längs Huddungevägen, omöjlig att undgå om du färdas genom orten.

I Huddunge bor knappt 500 invånare, varav 81,5% är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkan är byggd 1799 och i anslutning till den finns en kyrkogård. Kyrkan är öppen de dagar vaktmästare finns på plats.

I anslutning till kyrkan finns ett församlingshem som församlingens medlemmar får låna gratis och andra hyra.

Församlingens styrelse är ett församlingsråd där Eva Wikström är ordförande för innevarande mandatperiod.

Huddunge kyrka

Huddunge kyrka är en landsortskyrka i sengustaviansk stil. Den uppfördes 1798–1800 och invigdes 1807. Kyrkan ritades av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz och arbetet leddes av byggmästare Eric Sjöström.

Huddunge kyrkoruin

Huddunge kyrkoruin är resterna av den medeltida sockenkyrkan som revs kring år 1800. Ruinen har konserverats och ligger bildskönt sida vid sida med hembygdsgården. Här firas ofta friluftsgudstjänst under sommaren.

Församlingshemmet Huddunge

Välkomna till Huddunges församlingshem - hjärtat av Heby kommun! Församlingshemmet finns för Svenska kyrkans verksamhet och är gratis för församlingsbor att låna vid dop, begravningar och vigslar mm. Det går även att hyra lokalen för övriga möten och träffar. Välkomna!