Huddunge församling

Det lilla samhället Huddunge eller Huddungeby ligger i centrum av Heby kommun. Kyrkan är belägen längs Huddungevägen, omöjlig att undgå om du färdas genom orten.

I Huddunge bor knappt 500 invånare, varav 81,5% är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kyrkan är byggd 1799 och i anslutning till den finns en kyrkogård. Kyrkan är öppen de dagar vaktmästare finns på plats.

I anslutning till kyrkan finns ett församlingshem som församlingens medlemmar får låna gratis och andra hyra.

Församlingens styrelse är ett församlingsråd där Eva Wikström är ordförande för innevarande mandatperiod.