Musikliv

Musik har förmågan att över alla politiska, etniska och språkliga barriärer förmedla och gestalta glädje, allvar och läkedom. Där orden inte längre förmår uttrycka människors känslor och reflektioner blir musiken medlet.

Konserter och musikgudstjänster

Här listas kommande musikevenemang i pastoratet. Välkommen till en stund i musikens tecken!

Våra körer

Vi har två körer och normalt en barnkör (för närvarande inställd). Vill du vara med? Det är alltid välkommet med nya medlemmar i körerna. Kontakta körledaren!

En liten stund med musik

Välkommen att lyssna till små musikklipp från våra församlingar! Alltifrån klassiska stycken till gamla slagdängor och visor. Klippen som hittills finns tillgängliga är från våren 2021, när mycket var inställt och vår organist Margarita Långberg spred musik i vår tillvaro på det sätt som var möjligt. Men det är inte omöjligt att det dyker upp fler musikklipp här framöver!

Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse

Musik i världsklass med Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse.

Våra orglar

Västerlövsta pastorat har sex orglar fördelade på de tre kyrkorna Västerlövsta, Huddunge och Enåker.

Musiken i Västerlövsta pastorat präglas av mångfald. Musiken till en och samma gudstjänst kan hämtas från vitt skilda århundraden, världsdelar och traditioner. I våra tre kyrkor klingar sång och musik utförd av solister, små körgrupper, stora körer, barn, gamla, glada amatörer och yrkesverksamma musiker.

Musiken i Västerlövsta pastorat finns med där människor möts i glädje och sorg: När ett barn döps sjunger vi psalmer om dopet och om barn. När anhöriga under en begravningsgudstjänst tar farväl av någon som stått dem nära, finns musiken med som uttryck för sorgen och som tröst i den svåra stunden. När två som funnit kärleken i varandra gifter sig, fylls kyrkan av glada och starka silvertoner för att understryka glädjen.

I en gudstjänst kan allt från fyrstämmiga klassiska körverk till enkla bibelvisor finnas med, precis som när en konstnär målar en skön bild med hjälp av många färger på sin palett. I konserter och musikandakter inbjuds ofta sångare, musiker och grupper som ett uttryck för församlingens önskan att vara delaktig i samhällets kulturella uttrycksformer.

Församlingens kyrkomusiker arrangerar också musikandakter och konserter i egen regi. Det kan vara pianoafton, orgelkonsert, eller gospeldag. Ibland ensamma, ibland tillsammans med frivilliga krafter, och ibland tillsammans med andra yrkesverksamma musiker.

För ett par år sedan presenterades utredningen ”Kyrkan mitt i musiklivet”, en utredning om kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige. Utredningen fastslår att Svenska kyrkan står för en omistlig del av samhällets musikliv. Varje år genomförs närmare 25 000 offentliga musikevenemang i Svenska kyrkan med närmare 2,5 miljon besökare. Svenska kyrkan står för en tredjedel av samhällets offentliga musikutbud. Under ett år sjunger 112 000 personer i någon av Svenska kyrkans 6200 körer.

Du är varmt välkommen att lyssna och ta del av det som erbjuds i våra kyrkor. Önskar du själv deltaga med sång eller musik är du välkommen att kontakta våra kyrkomusiker. Se kontaktuppgifter på personalsidan.