Dop, vigsel och begravning

Kyrkan finns med dig genom livet, från välkomnandet av det lilla barnet till avskedet vid livets slut. Här hittar du information om de kyrkliga förrättningarna dop, vigsel och begravning. (Info om konfirmation hittar du under Verksamhet>För barn och unga.)

Dop

Dopet är ett fint tillfälle att välkomna en ny familjemedlem. Samtidigt innebär dopet att bekräftas som Guds barn och bli en del av den kristna kyrkans världsvida gemenskap.

Vigsel

I partnerskap och äktenskap kan vi se en glimt av Gud i en annan person och förmedla något av Guds närvaro.

Begravning

Sederna kring en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.