Händer uppsträckta mot himlen.

Kyrksöndag i Huddunge

En gång i månaden firar vi gudstjänst med ett speciellt tema eller en gäst. Det kan vara en musiker, en föredragshållare eller Huddunge kyrkokör. Efteråt fikar vi eller äter lunch tillsammans i församlingshemmet. NÄSTA KYRKSÖNDAG: tacksägelsedagen 8 oktober då det blir sång av kyrkokören och soppa.

Om kyrksöndagar

Den andra söndagen varje månad (utom på sommaren) har vi kyrksöndag i Huddunge, vanligen klockan 11.00.

Vi börjar med gudstjänst, sedan fikar vi eller äter lunch (till en frivillig avgift). Ofta medverkar en artist eller så har vi ett särskilt tema. Både stora och små hälsas varmt välkomna!

Kyrksöndagar 2023

  • Söndag 12 februari med Huddunge kyrkokör
  • Söndag 12 mars med våfflor och insamlingsbössor
  • Söndag 2 april med påskspel. Församlingsrådets herrar ordnar kyrkkaffe.
  • Söndag 14 maj. Sång med Joakim Tallroth från Huddunge samt korv med bröd.
  • Söndag 11 juni med gruppen Samspel.
  • Söndag 9 juli med sång av Urban Olsson till ackompanjemang av Margarita Långberg.
  • Söndag 3 september med Huddungefamiljen Eriksson.
  • Söndag 8 oktober då vi firar tacksägelsegudstjänst med Huddunge kyrkokör samt äter soppa.
  • Söndag 12 november med Adamskören.
  • Söndag 10 december.