Huddunge församlingshem

Huddunge församlingshem ligger mitt emot kyrkan. Det är gratis för församlingsbor att låna. Övriga medlemmar i Svenska kyrkan kan hyra lokalen.

Huddunge församlingshem rymmer upp till ca 100 personer.

Boka församlingshemmet

Att hyra pastoratets lokaler för privat bruk är en förmån för medlemmar i Svenska kyrkan. Ett avtal där information om lokalen samt gällande regler framgår ska signeras och returneras till expeditionen innan uthyrningstillfället. I samband med kyrkliga förrättningar såsom dop, vigsel och begravning får man låna lokaler kostnadsfritt. Föreningar, kommuner och övriga organisationer debiteras enligt gällande prislista (se nedan).

För att boka församlingshemmet, kontakta expeditionen på 0224-341 90 eller vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se. Du kan även välja att boka och betala direkt på pastorsexpeditionen under ordinarie öppettider.

I samband med bokning uppger du kontaktuppgifter till kontaktperson samt fakturaadress. Fakturering sker normalt i efterskott. Det går också bra att betala via Swish eller kontant i samband med bokning eller nyckelhämtning.

Lokalen ska återställas i det skick som var vid tillträdandet, om så inte sker debiteras en extra avgift om 700kr.

Priser

Att låna församlingshemmet är gratis för församlingsbor, samt i samband med dop, vigsel och begravning.

För icke-församlingsbor vid andra tillfällen kostar det 300 kr för upp till fyra timmar och 600 kr för fyra timmar eller mer. 100 kr tillkommer för tillgång till köket.

Regler för uthyrning

Nyckel

Innan uthyrningstillfället hämtar du ut din nyckel på Lunda handel. Nyckeln ska lämnas tillbaka på samma ställe senast två vardagar efter uthyrningstillfället. Vid sen återlämning eller förlust av nyckel debiteras hyrestagaren. Lås alla dörrar när du lämnar lokalen. Släck alla lampor och levande ljus!

Porslin, köksutrustning och dukar

Om du använder köket får du använda det porslin och den utrustning som finns där. Allt ska i så fall diskas och stsällas tillbaka på sin plats. Följ instruktioner för kaffebryggare och diskmaskin. Köket ska lämnas i det skick det var i vid tillträdandet. Meddela uthyraren om något har gått sönder vid uthyrningstillfället.

Allt livsmedel och kaffe som finns i köket tillhör församlingen och får inte användas av hyrestagaren.

Linnedukar kan hyras för 60 kr/styck. Lägg dukarna på avsedd plats (tvättkorg) efter användning.

Städning

Lokalerna ska återställas i det skick de var i vid tillträdandet. Bord ska ställas tillbaka och torkas av och golvet dammsugas/sopas. Hyrestagaren behöver inte tömma sopor eller våttorka golvet. Om lokalerna inte är återlämnade i tillfredsställande skick och/eller det finns skador på inventarier etc, debiteras en kostnad för städning/nyinköp i efterskott.

Städning kan köpas för 300 kr/timme.

Alkohol

Ingen servering eller förtäring av alkoholhaltiga drycker får förekomma i lokalerna.

Övernattning

I vissa fall är det möjligt att hyra lokalen för övernattning. Kontakta expeditionen om du har funderingar kring detta. En eventuell övernattning måste bokas minst tre veckor i förväg.

Kontaktuppgifter

För visning av lokalerna eller frågor om porslin eller dylikt, kontakta serviceteamet genom Lars-Göran Sjöling, 0224-341 82.