EFS i Västerlövsta

Sedan juni 2020 finns en EFS-förening i Västerlövsta pastorat. EFS är en rörelse som i samverkan med pastoratet vill arbeta för att fler människor ska lära känna Jesus.

Vad är EFS?

EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan som har verkat sedan 1856. EFS betonar missionsarbete, lekmannaengagemang och den enskildes relation till Gud. I och med att EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan innebär detta att all den verksamhet som EFS utför erkänns som Svenska kyrkans egen verksamhet.

Föreningen

EFS i Västerlövsta vill vara ett verktyg för att människor ska utrustas för ideellt arbete i kyrkan på olika vis. Vi har alla olika gåvor som vi kan tjäna församlingen med. EFS arbetar med bibelsamtal, ungdomar, lokalt evangelisationsarbete och annat där vi är pastoratet behjälpliga. Prästen i förening har även kyrkliga handlingar och gudstjänster.

Om du vill veta mer om föreningen eller vill engagera dig, kan du kontakta antingen vår ordförande eller präst.