Sverigedemokraterna

Det är vårt uppdrag att stödja och värna vår kyrka och dess medlemmar, som är själva stöttepelaren i vår västerländska kulturtradition.

Vad vill ni arbeta för och satsa på?

Vi önskar en opolitisk kyrka där medlemmarna i alla åldrar ska känna sig välkomna, en mötesplats i glädje, sorg och harmoni i alla livets skeden.

Vår uppgift är inte att förändra församlingens verksamhet utan att stödja och vidareutveckla densamma.

I takt med att befolkningen åldras behöver kontaktytorna mot de äldre stärkas för att motverka ensamhet.

Ungdomen är kyrkans framtid, därför måste barn- och ungdomsaktiviteter ha hög prioritet, inte minst med en fin konfirmationstid i cen-trum, som på ett djupare sätt kan spegla livsfrågorna och förhoppningsvis skapa ett fortsatt engagemang inom kyrkan.

Sången och musiken spelar en mycket stor roll i församlingen eftersom­ den talar till vårt andliga inre.

Därutöver är det viktigt att vi alla ger församlingens personal ett helhjärtat och kärleksfullt stöd.

Vilken är församlingens största utmaning de kommande fyra åren?

I ett sekulärt land som Sverige är det av största vikt att vi för alla i församlingen tydliggör vad församlingen gör för sina medlemmar för att inte tappa stöd och kraft.

Kandidat till kyrkofullmäktige – Sverigedemokraterna

Åke Nordström. Foto: Mia Malcyone.

1. Åke Nordström

Kontaktperson: Åke Nordström
Tel: 070-751 45 16