Foto: Saad Setto/IKON

Studiecirklar Livsfrågor och Franska - utgår

Studiecirklarna Livsfrågor och Franska utgår under höstterminen 2021.

Studiecirklarna arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund. Länk till anmälningsformuläret hittar du längst ner under beskrivningarna av studiecirklarna.

Livsfrågor – UTGÅR UNDER HÖSTTERMINEN

Varmt välkomna att läsa och samtala.

Tid: Utgår under höstterminen. (Varannan torsdag kl. 13.00-15.00, 6 gånger)
Plats: Samlingssalen, en trappa ner i församlingshemmet vid S:ta Birgitta kyrka. Ingång via glasdörrarna.
Ledare: Håkan Brundin, präst. (Telefon 073-653 37 72)
Kostnad: 420 kr + kostnad för boken

Franska – utgår under höstterminen

Konversationsövningar i anslutning till textbok och tidningsartiklar, grammatikrepetition, poesi, franskt kulturliv, politik med mera. Deltagare med goda förkunskaper är välkomna.

Tid: Utgår under höstterminen. (Onsdagar kl. 10.00–11.30)
Plats: Gröna huset, Västerleds kyrkväg 2 i Äppelviken.
Ledare: Kerstin Helmersson.
Kostnad: 700 kr

Till anmälningsblanketten.

Antalet platser är i vissa grupper begränsat, förtur ges till församlingstillhöriga.
Turordning tillämpas. Med reservation för ändring i program och av tider.