Meny

Om församlingens verksamheter och spridningen av coronaviruset

Så här berörs verksamheter i Västerleds församling med anledning av coronaviruset. Läs om vilka förändringar vi gör just nu.

Sidan uppdaterades senast 15 juni kl. 17.00

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut som rör begränsning av antalet personer som får samlas på ett och samma ställe.

I nuläget gäller för gudstjänster och verksamheter:

 • Är du frisk är du välkommen till kyrkans verksamheter. Känner du dig sjuk ska du inte komma till kyrkan.
 • Tillhör du 70+ eller annan riskgrupp ska du avstå från besök i gudstjänster och verksamheter.
 • Verksamheter som riktar sig till personer över 70 år utgår.
 • Vissa av våra arrangemang flyttas fram. I kalendern finns den senaste informationen.
 • För resor följer vi UD:s rekommendationer och restriktioner.

Viktigt information vid gudstjänstbesök

Riskgrupp

 • Tillhör du 70+ eller annan riskgrupp ska du avstå från besök i gudstjänster.

Maxantal

För närvarande gäller följande begränsningar:

 • Max 50 personer får vistas i S:ta Birgitta kyrka och Västerledskyrkan.
 • Max 25 personer får vistas i S:t Ansgars kyrka.

Säkerhetsavstånd

 • Sätt dig med minst 2 meters avstånd till andra besökare i kyrkorummet.

Nattvarden

 • Vi firar gudstjänster utan nattvard.

Konfirmation och ungdom

 • Sommarens konfirmandläger till Assisi och Spanien flyttas till läger i Sverige. Aktuell information skickas ut till respektive grupp.