Om församlingens verksamheter och coronapandemin

Så här berörs verksamheter i Västerleds församling med anledning av coronapandemin. Läs om vilka förändringar vi gör just nu.

I nuläget gäller för gudstjänster och verksamheter

Sidan uppdaterades20 januari kl. 14.00

 

 • Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut som rör begränsningar om hur vi får samlas på ett och samma ställe.
 • Vissa av våra arrangemang är pausade och vissa flyttas fram. I kalendern finns den senaste informationen.

Viktigt information vid gudstjänstbesök

 • Vi vill självklart vara med och skydda dig och andra från att insjukna i covid-19. Därför ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. 

Maxantal

För närvarande gäller följande begränsningar:

 • Max 8 besökare i S:ta Birgitta kyrka, Västerledskyrkan.och S:t Ansgars kyrka.
 • Max 20 besökare vid begravningar.

Håll avstånd

 • Sätt dig med minst 1 meters avstånd till andra besökare i kyrkorummet.

Nattvarden

 • Vi firar gudstjänster utan nattvard.

Gudstjänster

 • Kvällsgudstjänsten varannan tisdag i Västerledskyrkan utgår.

Övrig verksamhet

Barn och familj

Unga körer

 • Unga körer i S:ta Birgitta kyrka, Västerledskyrkan och S:t Ansgars kyrka fortsätter men vi ser till att det finns gott om utrymme mellan körsångarna.

Vuxen

Vuxenkörer

 • Församlingskören utgår.
 • Alla körer i S:ta Birgitta kyrka, Västerledskyrkan och S:t Ansgars kyrka fortsätter men vi ser till att det finns gott om utrymme mellan körsångarna.

Mötesplatser i vardagen