Om församlingens verksamheter och coronapandemin

Så här berörs verksamheter i Västerleds församling med anledning av coronapandemin. Läs om vilka förändringar vi gör just nu.

I nuläget gäller för gudstjänster och verksamheter

Sidan uppdaterades 18 september kl. 10.00

 

 • Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut som rör begränsningar om hur vi får samlas på ett och samma ställe.
 • Vissa av våra arrangemang är pausade och vissa flyttas fram. I kalendern finns den senaste informationen.

Viktigt information vid gudstjänstbesök

 • Vi vill självklart vara med och skydda dig och andra från att insjukna i covid-19. Därför ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. 

Maxantal

Från 15 juli gäller följande begränsningar.

Kyrkorna:

 • Max 30 besökare i S:t Ansgars kyrka.
 • Max 70 besökare i S:ta Birgitta kyrka och Västerledskyrkan. 

Övriga samlingslokaler:

 • Max 50 personer i sällskapsrummet i Församlingshuset i Alvik.
 • Max 50 personer i Nockebysalen intill S:ta Birgitta kyrka.
  Max 20 personer i samkvämsrummet 1 tr ned intill S:ta Birgitta kyrka.
 • Max 20 personer i samkvämsrummet i Västerledskyrkan.

Håll avstånd

 • Sätt dig med minst 1 meters avstånd till andra besökare i kyrkorummet.

Nattvarden

 • Vi börjar fira mässa med nattvard igen från 26 september.

Gudstjänster

 • Kvällsgudstjänsten varannan tisdag i Västerledskyrkan utgår.

Övrig verksamhet

Barn och familj

Unga körer

 • Unga körer i S:ta Birgitta kyrka, Västerledskyrkan och S:t Ansgars kyrka fortsätter men vi ser till att det finns gott om utrymme mellan körsångarna.

Vuxen

Vuxenkörer

 • Församlingskören startar igen den 7 oktober.
 • Alla körer i S:ta Birgitta kyrka, Västerledskyrkan och S:t Ansgars kyrka fortsätter men vi ser till att det finns gott om utrymme mellan körsångarna.

Mötesplatser i vardagen

 • Café Ansgar är öppet varje onsdag kl. 13.00-14.30 i församlingshuset i Alvik.
 • Café Västerled träffas varannan måndag kl. 13.00-15.30 på Västerledskyrkans terrass från 6 september.
 • Bibelstudiegruppen i S:ta Birgitta kyrka utgår.