Om församlingens verksamheter och coronapandemin

Så här berörs verksamheter i Västerleds församling med anledning av coronapandemin. Läs om vilka förändringar vi gör just nu.

I nuläget gäller för gudstjänster och verksamheter

Sidan uppdaterades 21 september kl. 17.00

 

 • Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut som rör begränsningar om hur vi får samlas på ett och samma ställe.
 • Vissa av våra arrangemang är pausade och vissa flyttas fram. I kalendern finns den senaste informationen.

Viktigt information vid gudstjänstbesök

 

 • Vi vill självklart vara med och skydda dig och andra från att insjukna i covid-19. Därför ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. 

Maxantal

För närvarande gäller följande begränsningar:

 • Max 50 personer får vistas i S:ta Birgitta kyrka och Västerledskyrkan.
 • Max 25 personer får vistas i S:t Ansgars kyrka.

Säkerhetsavstånd

 • Sätt dig med minst 2 meters avstånd till andra besökare i kyrkorummet.

Nattvarden

 • Vi firar gudstjänster utan nattvard.

Gudstjänster

 • Andakten på tisdagar kl. 12.30 i S:ta Birgitta kyrka utgår.

Övrig verksamhet

Barn och familj

 • Messy Church tisdag 22 september S:ta Birgitta kyrka utgår.
 • Messy Church i Västerledskyrkan utgår under hössterminen.
 • Öppen förskola och Babycafé har öppet men på grund av coronapandemin tar Öppna förskolorna i Alvik resp. S:ta Birgitta kyrka emot max 15 vuxna.

Unga körer

 • Unga körer i S:ta Birgitta kyrka, Västerledskyrkan och S:t Ansgars kyrka fortsätter men vi ser till att det finns gott om utrymme mellan körsångarna.

Vuxen

 • Tikva - kristen meditation utgår.
 • Film och existens utgår.
 • Dansmeditation fortsätter men rörelserna anpassas till rådande situation. Vi rör oss utan handfattning och med avstånd. Antalet är begränsat. Anmäl dig senast kl. 19.00 tisdagen före aktuellt tillfälle till Ingegerd Häller, tel 073-0632387, gärna via sms.
 • Bokcirkel i församlingshuset i Alvik utgår.

Vuxenkörer

 • Församlingskören utgår.
 • Alla körer i S:ta Birgitta kyrka, Västerledskyrkan och S:t Ansgars kyrka fortsätter men vi ser till att det finns gott om utrymme mellan körsångarna.

Mötesplatser i vardagen