Meny

Om församlingens verksamheter och spridningen av Coronaviruset

Så här berörs verksamheter i Västerleds församling med anledning av Coronaviruset. Läs om vilka förändringar vi gör just nu.

Sidan uppdaterades senast 1 april kl. 16.00

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut som rör begränsning av antalet personer som får samlas på ett och samma ställe.

I nuläget gäller för gudstjänster och verksamheter:

 • Är du frisk är du välkommen till kyrkans verksamheter. Känner du dig sjuk ska du inte komma till kyrkan.
 • Tillhör du 70+ eller annan riskgrupp ska du avstå från besök i gudstjänster och verksamheter.
 • Verksamheter som riktar sig till personer över 70 år utgår.
 • Några av våra arrangemang flyttas fram. I kalendern finns den senaste informationen.
 • För resor följer vi UD:s rekommendationer och restriktioner.

Fortsatt gemenskap kring nattvarden

 • Präster och andra som tjänstgör vid nattvardsbordet tillämpar extra god handhygien.
 • Fridshälsningen: Vi avstår från att ta i hand. Du kan istället lägga handen på ditt hjärta och nicka till din bänkgranne under fridshälsningen.
 • Utdelandet: Under nattvarden delas endast brödet ut. Innebörden i nattvardsfirandet förblir dock detsamma som alltid, så prästen kommer att använda orden ”Kristi kropp och blod för dig utgivna.”

Barn och familj

Unga körer

 • Alla unga körer i Västerledskyrkan och S:ta Birgitta kyrka utgår vecka 14 och 15 på grund av sjukdom och påsklov. Vi återkommer med uppdaterad information efter påsk.

Konfirmation och ungdom

 • Konfirmandgrupperna fortsätter men i förändrad form. Aktuell information skickas ut till respektive grupp.
 • Sommarens konfirmandläger till Assisi och Spanien flyttas till läger i Sverige. Vårens konfimandläger till London blir istället ett hemmaläger. Aktuell information skickas ut till respektive grupp.
 • Ledarutbildningen fortsätter.
 • Ungdomsverksamheten fortsätter men i förändrad form.

Vuxen

Vuxenkörer

 • Församlingskören utgår.
 • Alla körer i S:ta Birgitta kyrka och Västerledskyrkan utgår vecka 14 på grund av sjukdom. Kören i S:t Ansgar fortsätter men vi ser till att det finns gott om utrymme mellan körsångarna.

Mötesplatser