Foto: Anna Höök

Allmänna förskolan i Västerleds församling

En liten förskola där varje barn blir sedd. Västerleds församling driver en allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år. Förskolan finns i Församlingshuset i Alvik.

I den lilla förskolans gemenskap finns trygghet, tid att upptäcka, möjlighet att utrycka sig på olika sätt tillsammans med kamrater och förskolans pedagoger.

I våra trivsamma lokaler träffas 3-5 årsgruppen varje förmiddag under läsåret. Vi följer skollagen och förskolans läroplan utifrån en kristen profil och arbetar aktivt utifrån barnkonventionen.

3–5-årsgrupp

Vi vill erbjuda en miljö där barnets utveckling och lärande stimuleras, samt få en trygg omsorg.  I den lilla gruppen får barnen möjlighet att både träna sig i att uttrycka sig och lyssna till varandra. I vår förskola får barnen använda sig av olika uttryckssätt; lek, skapande, musik, drama, samtal med mera. Varje dag har vi en liten samling och fruktstund. Grupperna besöks regelbundet av församlingens musiker för sång- och musikstunder tillsammans. Ibland kommer någon av församlingens präster på besök i gruppen och kanske blir det då en upptäcktsfärd till kyrkan.

S:t Ansgars förskola måndag–fredag kl 8.30-11.30med uppehåll för skolloven.

Värdegrund

Vår värdegrund tar sitt utgångsläge Svenska kyrkans kristna grundsyn på människan för att skapa en god lärmiljö. Värdegrunden ska ligga till grund i såväl mötet med barn, personal och vårdnadshavare som vid planering och genomförande av verksamheten.

  • Alla människors lika och okränkbara värde.

  • Ett demokratiskt och solidariskt arbetssätt.

  • Förskolan ska vara en trygg plats att vara på.

  • Varje barn är subjekt i sitt eget lärande.

  • Vetenskap och religion kompletterar varandra.

Församlingens förskola kan kombineras med dagbarnvårdare.

Information och anmälan, kontakta Anna Höök.