Kristdemokrater för en Levande kyrka

Vi arbetar för en levande kyrka för hela familjen, en välkomnande kyrka och en diakonal kyrka som ser alla människors lika och unika värde.

Vad vill ni arbeta för och satsa på?

Vi vill stödja den högklassiga musik- och körverksamhet som församlingen redan idag erbjuder och vi gläds åt ett fortsatt engagerat barn- och konfirmandarbete.

Vi vill att församlingen ger vuxna, ungdomar och barn möjlighet att växa i kristen tro och gemenskap.

Vi vill ta till vara ideellt engagemang och möjligheter till samvaro
i olika former för trygghet och delaktighet­ i församlingens verksamhet.

Vi vill också solidariskt stödja Act, Svenska kyrkans internationella arbete för människor i nöd i andra länder men också finnas till som stöd för människor här i församlingen vid kriser och katastrofer.

Men framför allt vill vi arbeta för en kyrka där Jesus Kristus tydligt får vara i fokus!

Vilken är församlingens största utmaning­ de närmaste fyra åren?

Coronapandemin har i hög grad påverkat vårt beteende och våra vanor vilket bland annat har medfört färre kyrkobesök och tillfällen att mötas. Bröllop och dop har fått vänta och riskerar kanske att inte bli av.

Vår största utmaning blir att återigen öppna upp våra kyrkor fullt ut och fylla dem med människor och verksamheter, så att Guds ord åter kan nå ut i församlingen.

Kandidater till kyrkofullmäktige – Kristdemokrater för en Levande kyrka

Från vänster: Agnetha Hilding Qvarnström, Lillemor Mattsson, Monica Khan, Kerstin Rossipal, Fredrik Buch, Anne-Lie Gustafsson. Foto: Mia Malcyone.

1. Kerstin Rossipal
2. Agnetha Hilding Qvarnström
3. Agneta Österman Wallin
4. Fredrik Buch
5. Anne-Lie Gustafsson
6. Lillemor Mattsson
7. Monica Khan
8. Febe Hernvald

Läs mer: krsvenskakyrkan.se

Kontaktperson: Kerstin Rossipal
E-post: kerstin.rossipal@gmail.com