Kollekter 2020

Varje söndag tar församlingen upp kollekt i gudstjänsten. En gåva till ett särskilt ändamål. Se vart pengarna går 2020.

januari 2020

1 januari. Nyårsdagen. Sammanlyst ekumenisk gudstjänst i Katolska kapellförsamlingen. Därför ingen kollekt i vår församling denna dag. (F)
5 januari. Söndagen efter nyår. Life and Peaceinstitutet för ekumeniskt fredsarbete. (F)
6 januari. Trettondedag jul. Act Svenska kyrkan. (R)
12 januari. 1 söndagen efter trettondedagen. SOS-barnbyar. (F)
19 januari. 2 söndagen efter trettondedagen. Svenska Bibelsällskapet. (R) 
26 januari. 3 söndagen efter trettondedagen. Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) stöttar kvinnor som utsätts för våld, hot, hedersrelaterat våld och sexuell människohandel. (F)

Februari

2 februari. Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag). Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV). (S)
9 februari. Septuagesima. Svenska Kyrkans Unga. (R)
16 februari. Sexagesima (Reformationsdagen). Act Svenska kyrkan. (F)
23 februari. Fastlagssöndagen. Act Svenska kyrkan. (R)

Mars

1 mars. 1 söndagen i fastan. Act Svenska kyrkan. (F)
8 mars. 2 söndagen i fastan. Flyktingfonden i Stockholms stift. (S) 
15 mars. 3 söndagen i fastan. Act Svenska kyrkan. (R)
22 mars. Jungfru Marie bebådelsedag. Svenska Kyrkans Unga ½ och Sveriges Kyrkosångsförbund  ½. (R)
29 mars. 5 söndagen i fastan. Act Svenska kyrkan. (F)

April

5 april. Palmsöndagen. Act Svenska kyrkan. (R)
10 april. Långfredagen. Amnesty International. (F)
12 april. Påskdagen. Föreningen Ny Gemenskap. (S)
13 april. Annandag påsk. Act Svenska kyrkan. (R)
19 april. 2 söndagen i påsktiden. CREDO – kristet skolarbete. (F)
26 april. 3 söndagen i påsktiden. Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) (R)

Maj

3 maj. 4 söndagen i påsktiden. Stockholms stifts Kyrkosångsförbund. (S)
10 maj. 5 söndagen i påsktiden. Sveriges kristna råd. (R)
17 maj. Bönsöndagen. Kyrkans familjerådgivning. (S)
21 maj. Kristi himmelsfärds dag. Svenska kyrkans Unga ½ och Salt – barn och unga i EFS ½. (R)
24 maj. Söndagen före pingst. Svenska kyrkans unga i Stockholms stift. (S)
31 maj. Pingstdagen. ”Goda nyheter för livet” (f. d. Gideoniterna) – delar ut biblar till hotellrum, sjukhus och andra offentliga miljöer. (F)

Juni

1 juni. Annandag pingst. ”Goda nyheter för livet” (f. d. Gideoniterna) – delar ut biblar till hotellrum, sjukhus och andra offentliga miljöer. (F)
7 juni. Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen). Act Svenska kyrkan. (R)
14 juni. 1 söndagen efter trefaldighet. Stockholms stadsmission. (F)
20 juni. Midsommardagen. Beslutas lokalt av präst efter samråd med kyrkvärdar. (F)
21 juni. Den helige Johannes Döparens dag. Angaza Women Center. (S)
28 juni. 3 söndagen efter trefaldighet. Act Svenska kyrkan. (R)

Juli

5 juli. 4 söndagen efter trefaldighet. Beslutas lokalt av präst efter samråd med kyrkvärdar. (F)
12 juli. Apostladagen. Act Svenska kyrkan. (R)
19 juli. 6 söndagen efter trefaldighet. Den Öppna Dörren ½ och Samarbetsrådet för judar och kristna ½. (S)
26 juli. Kristi förklarings dag. Svenska kyrkan i utlandet. (R)

Augusti

2 augusti. 8 söndagen efter trefaldighet. Beslutas lokalt av präst efter samråd med kyrkvärdar. (F)
9 augusti. 9 söndagen efter trefaldighet. Beslutas lokalt av präst efter samråd med kyrkvärdar. (F)
16 augusti. 10 söndagen efter trefaldighet. Act Svenska kyrkan. (R)
23 augusti. 11 söndagen efter trefaldighet. Stockholms Stadsmission (F)
30 augusti. 12 söndagen efter trefaldighet. Life and Peaceinstitutet för ekumeniskt fredsarbete. (F)

September

6 september. 13 söndagen efter trefaldighet. Diakoniinstitutionerna. (R)
13 september. 14 söndagen efter trefaldighet. Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (KV). (R)
20 september. 15 söndagen efter trefaldighet. Stockholms stadsmission. (F)
27 september. 16 söndagen efter trefaldighet. Hela Människan. (R)

Oktober

4 oktober. Den helige Mikaels dag. Svenska kyrkan i utlandet. (R)
11 oktober. Tacksägelsedagen. Sveriges Kyrkosångsförbund. (R)
18 oktober. 19 söndagen efter trefaldighet. S:t Lukas i Stockholm. (S)
25 oktober. 20 söndagen efter trefaldighet. Amnesty International. (F)
31 oktober. Alla helgons dag. Svenska kyrkan i utlandet. (R)

November

1 november. Söndagen efter alla helgons dag (Alla själars dag). SOS-barnbyar. (F)
8 november. 22 söndagen efter trefaldighet. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. (R)
15 november. Söndagen före domssöndagen. Act Svenska kyrkan. (R)
22 november. Domssöndagen. Stockholms Stadsmission. (F)
29 november. 1 söndagen i advent. Act Svenska kyrkan. (R)

DECEMBER
6 december. 2 söndagen i advent. Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV). (F)
13 december. 3 söndagen i advent. Svenska kyrkans Unga. (R)
20 december. 4 söndagen i advent. Act Svenska kyrkan. (R)
24 december. Julafton. Stockholms Stadsmission. (F)
25 december. Juldagen. SOS-barnbyar. (F)
26 december. Annandag jul (Den helige Stefanos dag). Act Svenska kyrkan. (R)
27 december. Söndagen efter jul. Svenska kyrkans Unga i Stockholms stift. (S)
31 december. Nyårsafton. BRIS – Barnens rätt i samhället. (F)