Kollekter 2021

Varje söndag tar församlingen upp kollekt i gudstjänsten – en gåva till ett särskilt ändamål. Här kan du se vart pengarna går 2021.

Januari

1 januari Nyårsdagen: (F) Gudstjänsten sammanlyst till annan församling inom Bromma ekumeniska råd
3 januari Söndagen efter nyår: (F) Life and Peaceinstitutet för ekumeniskt fredsarbete
6 januari Trettondedag jul: (R) Act Svenska kyrkan
10 januari 1 söndagen efter trettondedagen: (F) Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) stöttar kvinnor som utsätts för våld, hot, hedersrelaterat våld och sexuell människohandel
17 januari 2 söndagen efter trettondedagen: (R) Svenska Bibelsällskapet
24 januari 3 söndagen efter trettondedagen: (F) SOS-barnbyar
31 januari Septuagesima: (R) Svenska Kyrkans Unga

Februari

7 februari Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag): (S) Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
14 februari Fastlagssöndagen: (R) Act Svenska kyrkan
21 februari 1 söndagen i fastan: (F) Act Svenska kyrkan
28 februari 2 söndagen i fastan: (S) Kyrkans SOS - en kris- och samtalsjour via telefon och webb inom Svenska kyrkan.

Mars

7 mars 3 söndagen i fastan: (R) Act Svenska kyrkan
14 mars Midfastosöndagen: (F) Act Svenska kyrkan
21 mars Jungfru Marie bebådelsedag: (R) Svenska Kyrkans Unga ½ och Sveriges Kyrkosångsförbund ½
28 mars Palmsöndagen: (R) Act Svenska kyrkan

April

2 april Långfredagen: (F) Amnesty International
4 april Påskdagen: (S) Angaza Women Center
5 april Annandag påsk: (R) Act Svenska kyrkan
11 april 2 söndagen i påsktiden: (F) CREDO kristet skolarbete
18 april 3 söndagen i påsktiden: (R) Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS
25 april 4 söndagen i påsktiden: (S) Föreningen Ny Gemenskap

Maj

2 maj 5 söndagen i påsktiden: (R) Sveriges kristna råd
9 maj Bönsöndagen: (S) Kyrkans familjerådgivning Stockholm
13 maj Kristi himmelsfärds dag: (R) Svenska Kyrkans Unga ½ och Salt, barn och unga i EFS ½
16 maj Söndagen före pingst: (S) Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
23 maj Pingstdagen: (F) ”Goda nyheter för livet” (fd. Gideoniterna) – delar ut biblar till hotellrum, sjukhus och andra offentliga miljöer
24 maj Annandag pingst: (F) Act Svenska kyrkan
30 maj Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen): (R) Act Svenska kyrkan

Juni

6 juni 1 söndagen efter trefaldighet: (F) ”Goda nyheter för livet” (fd. Gideoniterna) – delar ut biblar till hotellrum, sjukhus och andra offentliga miljöer
13 juni 2 söndagen efter trefaldighet: (F) Stockholms Stadsmission
20 juni 3 söndagen efter trefaldighet: (R) Act Svenska kyrkan
26 juni Midsommardagen: (F) Beslutas lokalt av präst i samråd med kyrkvärd
27 juni Den helige Johannes Döparens dag: (S) Flyktingfonden i Stockholms stift ½ och Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½

Juli

4 juli Apostladagen: (R) Act Svenska kyrkan
11 juli 6 söndagen efter trefaldighet: (S) Den öppna dörren ½ och Samarbetsrådet för judar och kristna ½
18 juli Kristi förklarings dag: (R) Svenska kyrkan i utlandet
25 juli 8 söndagen efter trefaldighet: (F) Beslutas lokalt av präst i samråd med kyrkvärd

Augusti

1 augusti 9 söndagen efter trefaldighet: (F) Beslutas lokalt av präst i samråd med kyrkvärd
8 augusti 10 söndagen efter trefaldighet: (R) Act Svenska kyrkan
15  augusti 11 söndagen efter trefaldighet: (F) Beslutas lokalt av präst i samråd med kyrkvärd
22 augusti 12 söndagen efter trefaldighet: (F) Life and Peaceinstitutet för ekumeniskt fredsarbete
29 augusti 13 söndagen efter trefaldighet: (R) Diakoniinstitutionerna

September

5 september 14 söndagen efter trefaldighet: (R) Ekumeniskt arbete/Konferensen för europeiska kyrkor
12 september 15 söndagen efter trefaldighet: (F) Stockholms Stadsmission
19 september 16 söndagen efter trefaldighet: (R) Hela Människan
26 september 17 söndagen efter trefaldighet: (F) Act Svenska kyrkan

Oktober

3 oktober Den helige Mikaels dag: (R) Svenska kyrkan i utlandet
10 oktober Tacksägelsedagen: (R) Sveriges Kyrkosångsförbund
17 oktober 20 söndagen efter trefaldighet: (S) S:t Lukas i Stockholm
24 oktober 21 söndagen efter trefaldighet: (R) Asylrättscentrum
31 oktober 22 söndagen efter trefaldighet: (F) SOS- barnbyar

November

6 november Alla helgons dag: (R) Svenska kyrkan i utlandet
7 november Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag): (F) Amnesty International
14 november Söndagen före Domssöndagen: (R) Act Svenska kyrkan
21 november Domssöndagen: (F) Stockholms Stadsmission
28 november 1 söndagen i advent: (R) Act Svenska kyrkan

December

5 december 2 söndagen i advent: (F) Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) stöttar kvinnor som utsätts för våld, hot, hedersrelaterat våld och sexuell människohandel
12 december 3 söndagen i advent: (R) Svenska Kyrkans Unga
19 december 4 söndagen i advent: (R) Act Svenska kyrkan
24 december Julafton: (F) Stockholms Stadsmission
25 december Juldagen: (F) SOS-barnbyar
26 december Annandag jul (Den helige Stefanos dag): (R) Act Svenska kyrkan
27 december Söndagen efter jul: (S) Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
31 Nyårsafton: (F) BRIS