Katekumenat - vuxen väg till tro

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Katekumenatet vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro eller vill fördjupa en tro som redan finns. Det finns också möjlighet till dop och konfirmation. Start 5 oktober i höst. Läs mer här!

Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv.
I den tidiga kristna kyrkan innebar katekumenat dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Och då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.

Hur går det till?
Vi utbyter erfarenheter med respekt för varandras frågor. En mindre grupp, 8-10 personer träffas regelbundet under ett läsår. I gruppen delar deltagarna varandras livsberättelser och ställer frågor om tron och Gud. Ingen fråga är för liten eller för stor.

Vägledning och handledning
Gruppen får vägledning, handledning och undervisning utifrån de frågeställningar och erfarenheter som man bär med sig.
Man måste inte tro när man kommer, men en nyfikenhet och en vilja att dela sina tankar och frågor med andra är en bra utgångspunkt.

Alla är med och bidrar
Ingen ska övertyga den andre om vad som är rätt och fel, utan samtalet förs utifrån ett genuint intresse för den andres tankar och föreställningar. En vilja att förstå varandra och finna uttryck för gemensam förståelse.
Det betyder att både deltagare och ledare måste vara beredda att dela med sig av sina erfarenheter av liv, tro och gudsrelation.

Dop och konfirmation
Om man inte är döpt eller konfirmerad när man går in i gruppen finns det möjlighet till det under katekumenatårets påskhelg. Men även du som är döpt och konfirmerad kan vara med.

Start: Onsdag 5 oktober i höst
Tid: Onsdagar jämna veckor kl. 19.00-21.30
Plats: Västerledskyrkan, Västerleds kyrkväg 7 i Äppelviken