FiSK - Fria liberaler i Svenska kyrkan

FiSK samlar liberaler som är engagerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler, även utan partipolitisk tillhörighet, att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Vad vill ni arbeta för och satsa på?

1. Öppen och fördomsfri kyrka.
2. Större valfrihet i kyrkan.
3. Satsa på religionsfrihet, religionsdialog och internationellt arbete.
4. En decentraliserad kyrka.
5. Förstärka ideella insatser.
6. Öka kunskapen om kristen tro hos barn och unga.
7. Gudstjänstliv.
8. Kyrkan är kallad till socialt ansvar.
9. Delta i det offentliga samtalet.
10. Utveckla svenska kyrkan i utlandet.
11. Värna miljön – göra kyrkan klimatsmart.
12. Gamla byggnader med nya möjligheter.

Vilken är församlingens största utmaning de kommande fyra åren?

FiSK vill fortsatt prioritera det lyckosamma pedagogiska arbetet med barn och ungdomar i vår församling. Kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskapen om kristen tro och kristna värderingar. Det är därför viktigt att barn och ungdomar får en positiv kontakt med kyrkan. Vi vill särskilt framhålla betydelsen av satsningar för barn.

Vi vill även fortsatt prioritera det utmärkta konfirmandarbetet liksom satsning på förskolan. Det kan ge unga positiva erfarenheter och upplevelser av tro och kyrka samt lägga grunden för ett fortsatt engagemang i församlingen efter konfirmationstiden.

Kyrkans betydelse i kristider måste ständigt betonas.

Kandidater till kyrkofullmäktige – FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan

Från vänster: Ragnar Persson, Sofia Hylin, Cecilia Ibanez Sörensson, Göran Mattisson.

1. Göran Mattisson
2. Ragnar Persson
3. Sofia Hylin
4. Cecilia Ibanez Sörensson

Läs mer: frialiberalerisvenskakyrkan.se

Kontaktperson:
Ragnar Persson
Tel: 070-759 00 61