Digital konfirmation – en unik lösning för dig

En möjlighet för dig som vill ta del av konfirmandundervisningen på egen hand eller tillsammans med andra.

En möjlighet för dig som vill ta del av konfirmandundervisningen på egen hand eller tillsammans med andra. Du kommer att ha kontakt med några av församlingens präster och pedagoger.

Vi hittar tillsammans ett digitalt upplägg som passar dig. Det finns möjlighet till anmälan och start under hela läsåret.

Kontakt:

Jonas Gehlin

Jonas Gehlin

Västerleds församling

Präst