Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ vill se en närvarande, öppen och aktiv kyrka med församlingarna i centrum. Vi har en kristen och allmänborgerlig värdegrund.

Vad vill ni arbeta för och satsa på?

Borgerligt alternativ (BA) vill stärka den lokala församlingen genom att styra resurser från Svenska kyrkans centrala verksamhet till de lokala församlingarna, som kan använda resurserna där de bäst möter församlingsmedlemmarnas behov och förväntningar.

I kyrkan möts vi i glädje – och ibland i sorg. I kyrkan kan vi finna gemenskap i dessa stunder. Högmässa, konserter, dop, advent, samtalsgrupper, körer med mera. BA vill öka den gemenskapen genom fler – och mer varierade – möten i kyrkan.
Ungdomsverksamheten i Västerled är stark, stor och inkluderande. BA vill säkra att resurser finns i den lokala församlingen för att fortsätta utveckla och bredda den verksamheten.

Musiken i kyrkan stärker den kyrkliga gemenskapen och breddar deltagandet i högtider och konserter. BA vill säkra att resurserna finns där för ett brett musikutbud.

Vilken är församlingens största utmaning de kommande fyra åren?

Genom att främja den lokala församlingen i en decentraliserad kyrka kan vi skapa förutsättningar för en aktiv kyrka i Västerled, där boende i Västerled vill fortsätta känna gemenskap med församlingen som församlingsmedlemmar.

Kandidater till kyrkofullmäktige - Borgerligt alternativ

Från vänster: Erica Olivius, Inger Björnulfson, Hans Ulfvebrand, Gunilla Isaksson, Torgny Fredström, Agneta­ Hagelberg, Johan Hilding, Erika Rosenbaum. Foto: Mia Malcyone.

1. Johan Hilding
2. Hans Ulfvebrand
3. Erland Lonaeus
4. Erika Rosenbaum
5. Inger Björnulfson
6. Erica Olivius
7. Agneta Hagelberg
8. Nina Olander
9. Nils Ingelström
10. Torgny Fredström
11. Gunilla Isaksson

Läs mer: borgerligtalternativ.nu

Kontaktperson:
Johan Hilding
E-post: jh@hilnet.se