Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Visitationer

Att visitera stiftets församlingar är ett av biskopens uppdrag.

Visitationerna i Västerås stift delas mellan biskopen och stiftets kontraktsprostar. Kontraktsprostarna visiterar varje enskild församling inom sitt kontrakt, medan biskopen visiterar prostens församling.

Att visitera är ett sätt för biskopen och stiftet att utöva tillsyn men också att bidra till ett främjande av församlingsverksamheten. Det handlar om att mötas, att fira gudstjänst tillsammans och att dela glädjeämnen och bekymmer. Att inspirera varandra, fundera över vägen framåt, dela visioner, stärka det gemensamma i hela kyrkan, men också lyfta fram det som kännetecknar den lokala kyrkan, är ytterligare något av visitationens fokus. Det är ett tillfälle att värna de relationer kyrkan redan har med andra organisationer och samhällsaktörer och att öppna upp för nya kontakter.
 
I ett visitationsprogram ingår bl.a. medarbetarträff, samling med de förtroendevalda, gudstjänst och studiebesök.
Visitationerna protokollförs alltid.

Kontakt

Marit  Norén

Marit Norén

Biskopens adjunkt

Direkt: 021-17 85 42

SMS: 070-378 61 61