Krucifix med ett kyrkfönster bredvid och ljus i förgrunden
Foto: Alexander Giacomini/ Ikon

Visitation, församlingsinstruktion och främjande

"Johanna" är Västerås stift modell för ett strukturerat arbete med församlingsinstruktionen (FIN), visitation och främjande.

 ​​​​I biskopens uppdrag att leda och hålla samman kyrkan i stiftet är Johannamodellen ett viktigt verktyg. Kunskapsöverföringen och den kompetenshöjning den i sin tur för med sig, både för församlingar och stiftskansli, är en av Johannamodellens styrkor.

Modellen erbjuder också ökad öppenhet i form av förutsägbarhet och insyn när det gäller stiftsorganisationens tillsynsansvar. Visitationerna, det vill säga biskopens och prostarnas formella tillsynsbesök med tillhörande uppföljningar, sker regelbundet och annonseras lång tid i förväg. 

Vid visitationerna följs även de utvecklingsområden församlingarna/pastoraten skrivit in i sina församlingsinstruktioner upp. Församlingsinstruktioner och visitationer blir i sin tur underlag för stiftskansliets arbete med främjande och stöd.​

Ladda ner en beskrivning av Johannamodellen