Meny

Västerås stift väcker liv i Romboleden

Intresset för pilgrimsvandring växer. Nu rustas Romboleden med sikte på att möjliggöra vandring från domkyrkan i Västerås till Nidarosdomen i Trondheim.

Romboleden är en pilgrimsled som går från Mälardalen till Nidarosdomen i Trondheim. Under medeltiden knöt den ihop Trondheim, en av dåtidens stora vallfartsorter, med Vadstena i Sverige och vallfärdsorter på kontinenten såsom Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela. Nu ska Romboleden få en ny påfart från Västerås domkyrka och rustas så att den återigen kan användas.

Bild: Ann Löfqvist

– Målet är att man ska kunna vandra till fots med lätt packning från Mälaren till Trondheim. Det ska finnas lätt tillgänglig information om lämpliga dagsetapper, möjligheter till mat och husrum, rastplatser och sevärdheter, berättar Eva Dellemyr, ansvarig för pilgrimsfrågor på Västerås stift.

Just nu finns ett stort intresse för pilgrimsvandring, både i Sverige och utomlands som Eva tror att Romboleden skulle kunna dra nytta av.

– Leden erbjuder unika natur- och kulturupplevelser, vilket borde kunna locka vandrare både från Sverige och från Europa.

I dagsläget används inte Romboleden i någon större omfattning, men tack vare ett projekt från början av 2000-talet, där bland andra biskop emeritus Clas-Bertil Ytterberg var involverad, finns framför allt kulturvärdena längs leden dokumenterade.

– På den tiden låg fokus på att hitta den mest historiskt korrekta Romboleden. Idag jobbar vi med en sträckning som utnyttjar befintliga leder och vägar för att göra den möjligt att vandra, säger Eva.

Tanken är utveckla ett samarbeta mellan kommuner, lokalt näringsliv, församlingar och ideella föreningar längs ledens sträckning.

– Kommunerna står för underhållet av lederna och näringslivet för mat och husrum. Församlingarna spelar en viktig roll eftersom de kan sätta leden i ett historiskt perspektiv, bidra med en andlig dimension som gör att det kan bli mer än bara en vandring att gå längs Romboleden, säger Eva. 

Många församlingar i stiftet jobbar redan idag med pilgrimsvandringar lokalt och ser fram mot att kunna använda Romboleden.

– Flera församlingar planerar egna påfarter till leden, bland annat en som utgår från Västerås som ska göra det möjligt att vandra hela vägen från Västerås domkyrka till Nidarosdomen, säger Eva.

Ett viktigt arbete under kommande sommarhalvår är att undersöka vilket skick leden är i. Så snart vädret tillåter planerar Eva att församlingarna börjar provvandra för att kartlägga de olika delarna av leden och hitta den bästa möjliga sträckningen. 

Återinvigningen av leden är planerad till 2019.

Eva Dellemyr, ansvarig för pilgrimsfrågor på Västerås stift. Bild: Ann Löfqvist