Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon:+46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Västerås stift skyddar utrotningshotad fjärilsart

Västerås stifts skogsförvaltning har tecknat ett naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Örebro för att skydda den hotade asknätfjärilen som finns i Siggeboda utanför Lindesberg.

I ett skogsområde på 1,5 hektar kommer allt skogsbruk att riktas in på att gynna den sällsynta fjärilsartens fortlevnad.

- Det är en av Sveriges vackraste och mest sällsynta dagfjärilar, och dessutom Västmanland landskapsinsekt, berättar Jens Brorson, miljöansvarig på Västerås Stifts Skog AB.

Asknätfjärilen finns bara i två områden i landet, i Roslagen norr om Norrtälje och på några platser väster om Lindesberg, varav Västerås stifts marker i Siggeboda är en. Asknätfjärilen är så sällsynt att den omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram fastställt av Naturvårdsverket.

Naturvårdsavtalet i Siggeboda har kommit till stånd tack vare att Claes Eliasson, Sveriges främsta expert på asknätfjärilen, tillsammans med Skogsstyrelsen tog kontakt med med Västerås stifts skogsförvaltning och berättade att den hotade arten finns på stiftets mark. Det ledde till ett samarbete som nu resulterar i att Västerås stifts skogsförvaltning förbinder sig att bruka marken i Siggeboda på ett sätt som gynnar asknätsfjärilen.

- För oss var det självklart att gå in i det här. Det är spännande att vi har den här sällsynta arten på våra marker och att vi får möjlighet att vara med och bidra till att den bevaras. Vi är dessutom certifierade enligt FSC, vilket innebär att vi ska ta hänsyn till, och genomföra åtgärder för att gynna, rödlistade arter, säger Jens Brorson. 

Om asknätfjärilen

Asknätfjärilen lägger sina ägg på undersidan av blad av ask och olvonbuskar. Larverna kräver en solig miljö, men den måste samtidigt vara vindskyddad och dessutom tillräckligt fuktig. Om de lyckats undvika sin ärkefiende brackstekeln, en parasitstekel helt specialiserad på asknätfjärilen, och hungriga älgar som av misstag kan få i sig larverna när de äter askar, kommer de utvecklas till vackra, spräckliga dagfjärilar med en vingbredd på upp till 5 cm.

Om FSC-certifieringen

FSC är en internationell oberoende organisation som arbetar för ett ekologiskt ansvarsfullt skogsbruk. Målet med FSC-certifiering är att skogen ska förvaltas och brukas i former som vidmakthåller och vid behov återskapar ekosystemens produktionsförmåga, fundamentala ekologiska processer och biologiska mångfald. Ett FSC-certifierat skogsbruk skapar också trygga försörjningsmöjligheter och en säker arbetsmiljö för anställda, respekterar lokalbefolkningens kultur och hävdvunna rättigheter, beaktar värden som vilt, svamp, bär, fiske och rekreation, samt ger långsiktig, värdefull virkesproduktion och god ekonomisk lönsamhet.