Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Västerås stift bygger ut!

I en av Västerås mest spännande kulturhistoriska miljöer, kvarteret Hagbard invid Svartåns strand, bygger vi nu Västerås stifts nya kansli. Projektet innebär en om- och tillbyggnad av den nuvarande kanslibyggnaden och kommer bland annat att ge plats för sekretariat, konferenslokaler och en tillgänglighetsanpassad entré. Det nya kansliet beräknas stå klart våren 2018.

Genomskärning av den nya byggnaden där man ser de olika våningsplanen.

Ett unikt hus

Tillsammans har vi skapat en modern byggnad som tar hänsyn till närmiljön och landskapet runt omkring.

Eftersom kvarteret Hagbard ligger i en kulturhistoriskt känslig miljö har byggstarten föregåtts av flera utredningar och analyser av platsen. Arkitekterna bakom byggnaden har jobbat i samråd med stadsbyggnadskontoret, och utifrån de krav på utseende för nya byggnader som ställts av kommunen. Tillsammans har vi skapat en modern byggnad som tar hänsyn till närmiljön och landskapet runt omkring. 

En viktig del av nybyggnationen är det välkomnande entrétorget som vetter ut mot Västra Kyrkogatan. Huvud–entrén, som ligger i anslutning till torget, är helt i glas och visar upp gaveln på det befintliga stiftskansliet. Tillbyggnaden kommer att kläs i cederträ och klättrar ner i terrängen mot Svartån där den höjer sig i tre våningsplan.

Övervåning

Entreplan

Bottenvåning

Övervåning
Övervåningen kommer att innehålla sammanträdesrum kontor och grupprum. Ett stort glasparti öppnar upp rummen mot Svartån.

Entréplan
På entréplan kommer biskopens kansli att samsas med ett antal kontor och grupprum. Själva entrén blir ett öppet, glasat rum med ingång till både det nya huset och den gamla huskroppen. Utanför entrén skapas ett torg med utsikt ner mot Svartån. 

Bottenvåningen
I bottenvåningen kommer samlingssal med personalmatsal och kök att finnas. Här byggs  också en passage in till det gamla huset och utgång till parkering och grönområde på baksidan.

Skiss på fasaden med sin beklädnad av lärkträ.

Hållbarhet

Vi lägger stor vikt vid att den nya byggnaden tar hänsyn till miljön och är hållbar över tid. Ett exempel är det ”gröna” taket i sedum. Det är inte bara vackert, utan fångar även upp en hel del av det sura regn som annars hamnar i dagvattenbrunnarna och så småningom i våra sjöar. Målet är att uppnå Sweden Green Building Councils certifiering som ”miljöbyggnad silver”, vilket är ett kvitto på viktiga kvaliteter när det gäller energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval.