Västerås stift

Prata med oss

Kontakt

Västerås stift Besöksadress: Västra Kyrkogatan 9, 72215 Västerås Postadress: Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås Telefon: +46(21)178500 E-post till Västerås stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tidsresan - mötesplatser

Tidsresan har utvecklats i Växjö stift och i samverkan med Kalmar läns museum. Grundtanken är att historiska byggnader, eller miljöer, alltid bär historiska avtryck. Därför blir de också möjliga att använda för att göra resor i tiden och för att låta andra historiska skeenden ställa frågor in i vår tid.


Pedagogiken i projektet är enkel och spännande. Tidsresemetodiken ger konfirmander, unga ledare och församlingar möjlighet att i mötet med en annan tid hitta sina egna livsfrågor. Man utgår från den lokala kyrkobyggnaden och kyrkorummet är bryggan mellan tiderna. Under en tidsresa i det lokala kyrkorummet hittar man de berättelser som skapar utgångspunkten för samtal.

I Västerås stift deltar församlingarna i Kungsör, Nora, Mora och Köping. De konkreta tidsresorna genomförs under våren 2016.

Projektledare i Västerås stift är stiftsantikvarie Anna Güthlein och stiftsadjunkt Cecilia Redner.

Text från Kyrkans Tidning, oktober 2015/Pelle Söderbäck: 

Historiska avtryck utmanar

Nu börjar tidsresan

Kungsörs 1700-talskyrka är en av de stiftskyrkor som finns med när konfirmandprojektet ”Tidsresan” tar sin början. I Kungsör får två åldrade änglar ställa frågor om vad som är viktigast i livet.

Tidsresan har utvecklats i Växjö stift och i samverkan med Kalmar läns museum. Grundtanken är att historiska byggnader, eller miljöer, alltid bär historiska avtryck. Därför blir de också möjliga att använda för att göra resor i tiden och för att låta andra historiska skeenden ställa frågor in i vår tid. I Kungsör kan två änglar som flyttades från kyrkan för att skyddas under andra världskriget t ex bli utgångspunkten för frågor om vad jag skulle rädda om kriget kom. Eller vad jag skulle ta med mig som flykting. Hela flyktingfrågan öppnar sig i mötet med de två stenänglarna.

Under sensommaren besöker medarbetare från Kalmar läns museum de deltagande kyrkorna för att tillsammans med det lokala medarbetarlaget leta efter ett historiskt nedslag. I Västerås stift deltar Nora, Mora, Kungsör och Köping i tidsreseprojektet. Det genomförs också tillsammans med församlingar i Växjö och Strängnäs stift. Tidsresan förbereds sedan lokalt tillsammans med församlingens konfirmander under hösten. I januari genomförs sedan själva resan under en dag.

Centrala i tidsresorna är s k key questions, de frågeställningar som man diskuterar i tidsresan. Det handlar om de frågor som är viktiga idag, men som också var viktiga för den lokala platsen i en annan tid. Frågor om demokrati, könsroller, miljö, konflikter, arbete, tro eller etik blir ett centrum i scenariot. Själva tidsresan genomförs som ett rollspel där deltagarna själva kan påverka vad som händer.

-Kalmar läns museum har ett särskilt uppdrag att jobba med detta och att koppla rötter med livsfrågor. Man skapar en relation till kyrkorummet. Det här är ett oerhört spännande projekt, säger Cecilia Redner, stiftsadjunkt.  Projektet har också en långsiktig fortsättning, vi hoppas att det även utmynnar i en metodbok.

Fakta om tidsresan

Kalmar läns museum har arbetat med tidsresemetodik inte bara i Sverige utan i en lång rad andra länder. Museet är huvudinstitution för Bridging Ages, en internationell organisation för kulturmiljöpedagogik och tidsresor med folk från drygt 20 länder och i fyra världsdelar. Det är inte ovanligt att religiösa platser och kyrkor används i tidsresor, som en viktig lokal plats, men också som en miljö där man kan reflektera kring de stora livsfrågorna och dess betydelse för individ och samhälle igår och idag.

(Ur Mötesplatser för trons och livets frågor. Växjö stift 2014)

Kontakt

Anna Güthlein

Anna Güthlein

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare

Direkt: 021-17 85 75

SMS: 070-387 29 10

Cecilia Redner

Cecilia Redner

Stiftsadjunkt för barn- och ungdomsfrågor

Direkt: 021-17 85 55

SMS: 070-378 61 69