Tidigare projekt och rapporter

Här kan du läsa om avslutade projekt och ta del av rapporter kring arbetet med kulturhistoriska värden i Västerås stift.

Anna Arrebäck Güthlein

Anna Arrebäck Güthlein

Västerås stift

Stiftsantikvarie, KAE-handläggare, planering och kansliledning