Foto: Ann Löfqvist

Stipendier och internationella program

För dig som är ung finns flera olika möjligheter att delta i utbytes- och volontärprogram via Svenska kyrkan. Det finns också en ungdomsledarutbildning förlagd utomlands och stipendier.

Ung i den världsvida kyrkan

Programmet Ung i den Världsvida kyrkan är pausat på grund av pandemin, vår förhoppning är att programmet kan starta 2023.